Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Call center
Program de audienţe
Program relaţii publice şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Preţuri servicii

Preţuri servicii

Avândîn vedere:

- PrevederileLegii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată

- PrevederileLegii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,republicată

- PrevederileOrdinului Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice dealimentare cu apă și canalizare nr. 65/2007

- PrevederileLegii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările șicompletările ulterioare

- PrevederileContractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apăși de canalizare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice localecomponentă a Asociației Regionale pentru Serviciile de Apă și Canal Iași

- Avizul nr.502.728/24.03.2017 al Autorității Naționale de Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilităţi Publice;

- Hotărârea nr.10/07.06.2017 a Adunării Generale a Asociaților ARSACIS;

 

începând cu 1iulie 2017, S.C. ApaVital S.A. Iaşi practică următoarele prețuri și tarife:

 

Activități/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

 

3,40

 

3,71

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

2,53

 

3,01

-       Canalizare

1,21

1,44

-       Epurare

1,32

1,57

 

 

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Preturi si tarife (actualizat 1 iulie 2017) 743  KB 
Tarife terți (actualizat 29.12.2016) 3,665  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale