Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul și încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Apă meteorică

Apă meteorică

Cum se calculează serviciul de canalizare al apei meteorice?

Pe aria de operare a APAVITAL SA Iaşi, utilizatorilor: operatori economici /instituţii publice, li se facturează serviciul de preluare/epurare ape pluviale.

Conform  Contractul ui de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , Art.11.3 “ stabilirea cantităţii de apă pluvială (Qm) preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator (cu excepţia persoanelor fizice si a asociaţiilor de proprietari/locatari), verificate cu datele din actul de proprietate şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, şi anume:

-       0,85 – pentru suprafeţele construite (SC);

-       0,05 – pentru suprafeţe neconstruite (SN),

utilizând relaţia de calcul analitic:

Qm = (SC X 0,85 + SN X 0,05) X k  unde:

K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (exprimată în mc/mp).

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale