Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul și încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Avizare

Avizare

Documentele necesare:


1. Pentru obținerea unui aviz definitiv/principiu necesar branșamentului de apă şi/sau racordului de  canalizare ; schimbare soluție de branșare și /sau racordare:

·         copie după titlul de proprietate sau certificat de moștenitor,  contract  de închiriere în cazul locatarilor din imobilele aflate în proprietatea Primăriei Municipiul Iaşi – D.A.P.P.P. Iaşi; act de atribuire în cazul persoanelor juridice;

·         încheierea de sentință judecătorească, privind înființarea asociației de proprietari/locatari (pentru asociațiile de proprietari/locatari);

·         act de identitate pentru persoane fizice, președinți de asociații și administratori; certificat de înregistrare fiscală CIF, certificat de înregistrare eliberat de O.R.C.

·         extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic (scara 1:1000 şi două planuri de situație scara 1:500 a)  vizate de O.C.P.I. Iași;

·         extras de carte funciară de informare actualizat la zi;

·         autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală/încheiere de intabulare O.C.P.I.;

·         pentru persoanele fizice şi asociaţiile de locatari  se declară punctele de consum apă, conform formularului  F-111 obţinut de la BRP; 

·         breviar de calcul cu necesarul de apă şi cantitatea de apă uzată şi meteorică evacuată la  canalizare , întocmit de un proiectant de specialitate - pentru persoane juridice;

2 . Pentru obținerea unui aviz branșament propriu de apă în vederea trecerii la încheierea de contracte de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu a proprietarilor dintr-un condominiu; branșament de apă propriu echipat cu distribuitor pentru persoane juridice:

·         documentele precizate la punctul 1 (e) din formularul F-089.2

 

3 . Pentru obținerea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului la imobilele condominiale:

·         documentele precizate la punctul (2 ) din formularul F- 089.2

4. Pentru obținerea unui aviz branșament apă în vederea trecerii la încheierea de contracte de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu a proprietarilor dintr-un condominiu; branșament de apă propriu echipat cu distribuitor:

·         documentele precizate la punctul (e) di formularul F-089.1

5 . Pentru obținerea avizelor pentru încheierea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului la imobilele condominiale:

·         documentele precizate la punctul (2) din formularul F-089.1

 

6. Pentru obținerea unui aviz apă-canal pentru amplasament construcție:

 • certificat de urbanism;
 • două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situație scara 1:500 a) cu soluţia definitivă stabilită de proiectantul de specialitate, cu soluția proiectantului pentru faza avizată de proiectantul de specialitate;
 • memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construire, întocmit de o persoană juridică autorizată (proiectant).

7. Pentru obținerea unui aviz apă-canal pentru rețelele electrice, gaze naturale, telefoane, termoficare, CATV: 

 • certificat de urbanism;
 • două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situație scara 1:500 cu soluţia definitivă stabilită de proiectantul de specialitate; cu soluția proiectantului pentru faza avizată de proiectantul de specialitate;
 • memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construire, întocmit de o persoană juridică autorizată (proiectant).

8. Pentru obținerea unui aviz apă-canal pentru schimbare utilizator, de la persoane juridice la PF/A, de la PF la PF de la A la A de la PF/A la PJ, de la PJ la PJ, în situația în care contorul este montat pe branșament:  

 • copie după actul de proprietate;
 • act de identitate PF, președinte de asociație;
 • două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 vizat de O.C.P.I.  a);
 • extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
 • breviar de calcul cu necesarul de apă şi cantitatea de apă uzată şi meteorică evacuată la  canalizare   - pentru persoane juridice;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală/încheiere de intabulare O.C.P.I.;
 • declarația privind inventarul punctelor de consum apă din instalația interioară;
 • încheierea de sențință judecătorească, privind înființarea asociației de proprietari/locatari;

 

9. Aviz pentru extinderi de retele publice de apă și/sau  canalizare : pentru devieri rețele apa și/sau  canalizare ; pentru punere în siguranță retele apa și canalizare ; înființări sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

 • două exemplare din documentaţia tehnică (faza D.T.A.C.) vizată de un verificator în domeniul autorizat;

 

10. Pentru obţinerea unui aviz necesar înfiinţării unei asociaţii de proprietari:

·         plan de încadrare în zonă sc. 1:1000 sau sc. 1:2000 – 2 exemplare;

·         se va menționa asociația din care face parte blocul la momentul depunerii cererii;

La depunere se va achita taxa conform tipului de aviz solicitat de  client  ( vedeti documentul de mai jos Tarife terti).

 

 


a) planurile topografice se pot obţine de la Primăria pe raza căruia se află imobilul, planurile topo anexate cărţii funciare sau ridicări topografice executate de topometrişti autorizaţi.
 
 
Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Tarife servicii conexe prestate terților Decizia nr. 144 din 20.05.2020 5,906  KB 
F-089_1 Cerere emitere aviz - persoane fizice și asociații 544  KB 
F-111 Declarație client persoană fizică 1,425  KB 
F-089_2 Cerere emitere aviz persoane juridice 238  KB 
Ghid pentru obţinerea unui branşament sau racord.pdf Ghid pentru obţinerea unui branşament sau a unui racord de apă şi/sau canalizare 1,504  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale