Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Cine suntem> Istoria apei la Iaşi> Azi...

Azi...

 

2000-2001

 Se semnează contractele de finanţare de către reprezentanţii Comunităţii Europene şi ai României.

2001-2009

Se implementează  de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi programul ISPA ce are ca principală motivaţie efectul pozitiv asupra mediului înconjurător, precum şi efectele socio-economice şi operaţionale ce vor apărea în urma finalizării programului. Acest program urmăreşte:

  • renovarea şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Iaşi ce conduce la îmbunătăţirea râului colector Bahlui, iar calitatea apelor deversate contribuie la protejarea zonei Deltei Dunării declarată zonă protejată în ceea ce priveşte biodiversitatea;
  • modernizarea Staţiei de tratare a apei potabile Chiriţa ce presupune îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi alinierea la cerinţelor Uniunii Europene;
  • modernizarea a trei staţii de pompare strategice din oraş ce va conduce la ameliorarea  calităţii distribuţiei apei potabile;
  • adoptarea unei procesări pe termen lung a nămolului, care va avea efecte pozitive faţă de actuala depozitare în lagune;
  • asigurarea unei protecţii ecologice maxime a bazinului hidrografic în aval de Iaşi.

Pe lângă avantajele menţionate mai sus, implementarea acestui program mai implică şi alte avantaje cum ar fi: protejarea mediului înconjurător ce conduce şi la protecţia clienţilor noştri, creşterea numărului de locuri de muncă, economii energetice şi altele.

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale