S-a semnat contractul pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Podu Iloaiei și Tg. Frumos
01 februarie 2022 Media

 

S-a semnat contractul pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Podu Iloaiei şi Tg. Frumos finanţat din fonduri europene

 

În data de 31 ianuarie 2022, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat contractul de execuție IS – CL 11 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 9: Podu Iloaiei – Tg. Frumos, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, derulat de APAVITAL S.A. în calitate de Beneficiar. Antreprenorul care va executa lucrările este CASREP SRL din Iaşi.

Prin acest contract de lucrări, locuitorii din Târgu Frumos, Podu Iloaiei (inclusiv din satele Budăi şi Scobâlțeni) și din comuna Ion Neculce (satele Războieni, Prigoreni, Buznea, Gănești, Dădești) vor beneficia de infrastructură nouă şi modernizată de apă potabilă şi menajeră.

În localitatea Târgu Frumos se va reabilita rețeaua de alimentare cu apă pe o lungime de peste 2 km şi se va extinde cu mai mult de 2,6 km. De asemenea, se va construi o staţie de pompare apă potabilă pentru a se asigura o presiune ridicată în reţea. Sistemul de canalizare se va extinde cu peste 5,6 km şi va include 9 staţii de pompare apă uzată împreună cu conductele de refulare aferente.

În Buznea, Gănești, Războieni, Dădești şi Prigoreni se vor extinde ambele reţele, de apă şi apă uzată cu aproximativ 1,7 km şi respectiv aproximativ 12,4 km. Prin acest contract se va înfiinţa o reţea nouă de canalizare apă menajeră cu o lungime de peste 1,7 km împreună cu 5 staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare necesare. De asemenea, colectorul care deserveşte Dădești şi Târgu Frumos se va mări cu peste 1,5 km şi se vor construi două staţii de pompare apă uzată. Locuitorii din Podu Iloaiei, Scobâlțeni şi Budăi vor beneficia de reabilitarea reţelei de apă pe o lungime de aproape 3 km şi de extinderea acesteia cu peste 2,6 km. Reţeaua de canalizare va fi modernizată şi extinsă, pe lângă adăugarea a peste 7,6 km de reţea nouă şi construcţia a 8 staţii de pompare şi conducte.

Valoarea contractului este de 46.195.863,51 lei fară TVA şi are o durată de execuție de 22 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de 60 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.