Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Contractare

Contractare

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va realiza numai pe bază de contractRegulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 9 martie 2017 a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași A.R.S.A.C.I.S., prevede: 

Art. 230, (1) „Contractul de branșare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de  canalizare  se încheie numai cu proprietarul imobilului sau terenului (persoană fizică sau juridică) sau cu un împuternicit notarial al proprietarului.
Categoriile de utilizatori cu care APAVITAL SA încheie contracte de furnizare servicii apă–cana  sunt: 
•    Operatori economici; 
•    Instituții publice; 
•    Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/chiriași; 

Solicitantul trebuie să depună o dată cu cererea completată şi o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului, la sediul ApaVital (strada Mihai Costăchescu nr. 6), la Oficiul de primire a clienților.  Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii. 
Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către APAVITAL (vezi pagina Avizare) și a documentelor solicitate în cererile tipizate menționate anterior. În condiţiile în care pe robinetul de concesie (din amonte de contor) există un sigiliu aplicat la execuția branșamentului, îi este interzis utilizatorului să-l înlăture până la semnarea contractului.
Preluarea unui punct de consum de la o persoană la alta (ex.: urmare a unei vânzări/cumpărări, moșteniri, asocieri agenți economici etc.) se face după achitarea datoriilor fostului utilizator, prin depunerea unei solicitări corespunzătoare categoriei de client, la care se atașează documentele ce  atestă schimbarea, și după obținerea unui aviz definitiv de branșare/racordare din partea noului proprietar (vezi pagina Avizare).
Divizarea din cadrul unei asociații de proprietari deja existentă, a unei noi asociații cu personalitate juridică constituită conform Legii 114/1996,presupune, pe lângă celelalte documente comune, existența unui protocol de predare/preluare a activelor şi pasivelor semnat de reprezentanții  legali (președinți) ai ambelor entități astfel constituite.
În cazul în care nu se ajunge la semnarea pe cale amiabilă a acestui protocol se apelează la serviciile unui contabil autorizat sau expert contabil. Dacă nici după această etapă nu se realizează semnarea protocolului, se apelează la instanța de judecată, iar încheierea contractului în această  fază se face numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive.
Separarea juridică a unei asociații este condiționată de separarea tehnică a instalațiilor comune de alimentare cu apă și canalizare .
Separarea tehnică a instalațiilor (aviz, documentație tehnică și execuție lucrări până la punctele de delimitare) se realizează de către APAVITAL contracost (vezi pagina Avizare).
Modificarea unui contract existent prin adăugarea sau completarea unor clauze (ex.: denumire, mod de plată, adresă expediere facturi etc.) se face prin act adițional în baza documentelor care impun acest lucru.

 

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
F-013 Contract de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare 368  KB 
F-011 Cerere încheiere contract agenți economici 1,460  KB 
F-012 Cerere încheiere contract utilizatori casnici 1,470  KB 
F-108 Cerere încheiere contract asociații de proprietari 1,422  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale