Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Investiţii> Date generale

Date generale

Fundamentare financiară:

Defalcare pe costuri pe subcomponente după semnarea contractelor:

 

Element

Componenta 1
SEAU Iaşi
Componenta 2
STAP Chiriţa
Componenta 3
Staţii de pompare
Componenta 4
Asistenţă tehnică

Componenta 5
Staţie pompare Chiriţa 

Total

24.095.768,05 EUR

10.209.575.32 EUR

4.040.665,09 EUR

3.847.244.10 EUR

 3.764.255,55 EUR

 

 

 
 
 
Componenta 1 Staţia de Epurare a Municipiului Iaşi 
Componenta 2 STAP Chiriţa 
Componenta 3 staţii de pompare 
 
Consecinţe prognozate:
  1. Linia de apă uzată: după execuţie se vor reduce costurile de exploatare şi efluentul SEAU Iaşi va fi adus la parametrii calitativi prevăzuţi de reglementările Uniunii Europene; acest lucru va ameliora calitatea apelor rîului Bahlui în aval de SEAU.
  2. Linia de nămol: creşterea costurilor de exploatare va fi compensată de reutilizarea biogazului generat. Nămolul va fi procesat şi reciclat în mod eficient, conform standardelor Uniunii Europene. Beneficii majore apar din utilizarea lui ca îngrăşămînt deshidratat.
  3. Modernizarea a 3 staţii de pompare: se vor reduce mult costurile de exploatare, în special costurile cu electricitatea. Rezultatul va fi creşterea siguranţei distribuţiei apei potabile către 200.000 de persoane şi creşterea presiunii de distribuţie în cartierul Copou (11.700 de locuitori). O reţea presurizată corect în mod continuu va reduce cazurile de îmbolnăviri datorate apei (se elimină infiltraţiile de apă din sol).
  4. Un calcul estimativ referitor la crearea de noi locuri de muncă arată că vor fi create în mod direct şi indirect circa 250 de locuri de muncă pe timpul fazei de execuţie, care va dura aproximativ 60 de luni.
  5. Modernizarea staţiei de pompare Chiriţa : se va reduce riscul de poluare pentru sol, subsol şi apa subterană. Se va asigura furnizarea unei ape potabile în condiţii de calitate conforme standardelor europene.
Termenele pentru fiecare activitate:
 
- extinderea SEAU Iaşi
2010
- modernizarea STAP Chiriţa.
2008
- modernizarea a 3 staţii de pompare 
2006
- asistenţa tehnică 
2010
- modernizare staţie pompare Chiriţa 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundamentare  POS Mediu

Valoarea totală a proiectului, fără T.V.A., este de 590.489.248 lei, în conformitate cu Ordinul nr. 2166/07.07.2010, al ministrului mediului şi pădurilor, din care:

·         Valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi în conformitate cu decizia de Aprobare nr. C(2010) 3882, din data de 28,06,2010 a Comisiei Europene, este de 508.618.896 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia finanâciară a amembrilor ADI de la bugetele locale);

·         Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS mediu, este de 81.870.352 lei.

·         Valoarea totală a proiectului, defalcată pe surse de finanţare este următoarea:

 

Valoarea totală a proiectului fără TVA

Valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC şi buget de stat

Contribuţia beneficiarului din bugetul local

Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS mediu, fără TVA

(surse proprii + credit BERD)

Valoare TVA aferentă valorii eligibile a aproiectului conform POS Mediu

Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform POS Mediu

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

590.489.248

508.618.896

498.446.519

10.172.377

81.870.352

121.576.130

19.648.884

 

 

Consecinte prognozate

·         Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 386.000 locuitori.

·         Proiectul acoperă 4 aglomerări (Iaşi, Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei).

·         91% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 10.400 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

·         Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 52.000 locuitori la sistemul de apă uzată conform.

 

 
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale