Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Investiţii> Descrierea investiţiilor

Descrierea investiţiilor

Descrierea investiţiilor cu finanţare externă şi a implicaţiilor acestora
 
Componenta 1: extinderea SEAU Iaşi 

Capacitatea SEAU Iaşi va ajunge va ajunge la un total de   4.200 l/s apă uzată, procesaţi potrivit standardelor europene(cei 1.800 l/s actuali plus 2.400 l/s) Modernizarea include si introducerea etapelor de fermentare şi deshidratare a nămolului din SEAU Iaşi produs de ambele linii.

   

.

 Componenta de modernizare include şi efluentul SEAU Iaşi, precum şi tratarea nămolului şi crearea de facilităţi. Capacitatea SEAU Iaşi va ajunge la un total de 4.200 l/s apă uzată, procesaţi potrivit standardelor Uniunii Europene (cei 1.800 l/s actuali plus 2.400 l/s).

 

Prognozele au arătat că totalul capacităţilor combinate dintre linia 1 şi linia 2, modernizate cu echipamentele deja cumpărate de APAVITAL Iaşi, va fi suficient pentru a face faţă debitelor şi încărcărilor pînă în jurul anului 2017. În jurul anului 2017, cînd SEAU Iaşi va fi supraîncărcată, instalaţiile vor trebui extinse.
Obiectivul final este utilizarea integrală a nămolului în agricultură, utilizîndu-se deversarea pe teren doar în situaţii de urgenţă (contaminări ale nămolului). Strategia va depinde în mod cert de calitatea nămolului obţinut. După punerea în funcţiune a noii SEAU Iaşi (primăvara anului 2007) va trebui lansat un program metodic de eşantionare şi analiză a calităţii nămolului produs, pentru a se verifica dacă nămolul este conform cu reglementările Uniunii Europene referitoare la uzul agricol al acestuia.
 
 
Componenta 2: STAP Chiriţa
STAP Chiriţa va asigură din anul 2008 producerea a circa 60% din apa potabilă a oraşului la parametri conformi cu directivele Uniunii Europene. Concentrarea tuturor instalaţiilor într-un singur amplasament va duce la economii de costuri de exploatare şi la economii de spaţiu.
 
Componenta 3: trei staţii de pompare strategice 
Modernizarea staţiilor de pompare a constat în înlocuirea pompelor şi a instalaţiilor auxiliare.
 
Această măsură va asigura conformitatea distribuţiei apei potabile dintr-o mare parte a reţelei ieşene cu directivele europene din domeniu. Aceasta se va realiza prin asigurarea în sectorul de reţea Copou a unei presiuni ridicate şi a unei distribuţii non-stop a apei potabile, ceea ce va împiedica contaminarea din exterior a reţelei.

Componenta 4: asistenţă pentru managementul măsurii 
 Aceasta componentă se referă la asigurarea asistenţei pentru managementul măsurii, care să faciliteze execuţia lucrărilor în timp util şi în limitele bugetare preconizate. Se va asigura consultanţă pe perioada procesului de licitaţie, validare contractuală, modernizare tehnico – financiară şi alte sarcini ale managementului.
Componenta 5: Staţia pompe Chiriţa 

Modernizarea staţiei de pompare Chiriţa înseamnă înlocuirea pompelor şi a instalaţiilor auxiliare. Această măsură va asigura reducerea riscului de poluare pentru sol şi subsol, inclusiv pentru apa subterană.
Se vor ameliora condiţiile de igienă şi sănătate a populaţiei deservite şi de asemenea se vor reduce efectele negative asupra mediului ca rezultat a reducerii emisiilor de CO2 în cadrul procesului de pompare.
 
 

Componentele proiectului POS Mediu:

 

·         Reabilitarea fronturilor de captare, extinderea conductei de aducţiune, rezervoare noi şi reabilitate, reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate cu treaptă terţiară în Iaşi şi îmbunătăţirea tratării nămolului în aglomerarea Iaşi

·         Extinderea conductei de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Târgu Frumos

·         Extinderea conductei de aducţiune, construirea rezervorului, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv staţie de pompare şi hidrofor, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Podu Iloaiei

·         Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Hârlău.

·         Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor
 
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale