Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Calitatea apei> Informaţii publice privind mediul deţinute de SC APAVITAL SA Iaşi

Informaţii publice privind mediul deţinute de SC APAVITAL SA Iaşi

În baza Hotărârii de Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, APAVITAL Iaşi pune la dispoziţia publicului următoarele tipuri de informaţii privind mediul:

APA POTABILĂ ŞI APA UZATĂ:

 • informaţii în legătură cu gradul de încadrare în prevederile legale în vigoare, privind calitatea apei potabile;
 • informaţii privind evenimente la sursă şi în reţeaua de distribuţie şi canalizare; programe de restricţii (periodice şi/sau permanente) şi justificarea acestora;
 • informaţii privind preţul apei, tarifele serviciilor furnizate;
 • informaţii privind numărul de avarii în reţea şi gradul de rezolvare a acestora;
 • informaţii privind modul de eliberare a buletinelor de analiză.

 SUBSTANŢE

 • informaţii referitoare la gradul şi clasa de periculozitate a substanţelor utilizate în procesul de tratare şi monitorizare a calităţii apei.

 ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

 • informaţii referitoare la nivelul de zgomot şi vibraţii, măsurile de protecţie.

 DEŞEURI

 • date privind calitatea nămolurilor evacuate;
 • date privind modul de gestionare a deşeurilor.

 AVIZE ŞI CONTRACTE

 • regulamentul de furnizare a serviciilor publice de apă şi canalizare;
 • informaţii referitoare la modalitatea de obţinere a avizelor de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, cit şi a altor tipuri de avize emise de către APAVITAL Iaşi;
 • obligaţiile utilizatorului cu privire la utilizarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea lor.

 MĂSURI ADMINISTRATIVE

 • informaţii privind numărul de închideri/deschideri datorate neplăţii clienţilor APAVITAL Iaşi;
 • informaţii privind măsurile luate de către APAVITAL Iaşi în cazul depăşirilor la parametrii evacuaţi la canalizare, de către clienţi.

 STRATEGII ŞI POLITICI

 • informaţii generale, referitoare la politica investiţională (din surse proprii şi din surse externe);
 • informaţii referitoare la obiectivele generale şi direcţiile strategice ale organizaţiei

 PLANURI ŞI PROGRAME DE ACŢIUNI

 • audienţe;
 • dezbateri publice;
 • ziua porţilor deschise;
 • consultanţă/consiliere.

 SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

 • informaţii privind evenimente cu impact asupra sănătăţii populaţiei .

 SIGURANŢA POPULAŢIEI

 • informaţii referitoare la eventualele riscuri în caz de evenimente, în ceea ce priveşte calitatea apei (poluări accidentale, avarii, restricţii).

 CONSTRUCŢIILE

informaţii cu privire la numărul de staţii de tratare, epurare, pompare exploatate de către APAVITAL Iaşi.

 

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale