Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Calitatea apei> Intenţii

Intenţii

·         Creşterea eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii prin angajarea noului program axat pe două priorităţi de acţionare: clienţii şi angajaţii societăţii.

·         Reducerea consumului de energie în procesul de producere, transport şi distribuţie al apei potabile şi de colectare şi tratare ale apelor uzate. Î n anul 2014 se vor implementa proiecte finanţate de Uniunea Europeană privind lucrări de retehnologizare/reabilitare şi reconfigurare ale unor obiective de alimentare cu apă şi canalizare/epurare, care vor conduce la creșterea eficienţei, în condiţii de siguranţă privind sănătatea şi protecţia mediului.

·         Reducerea  pierderilor de apă  din reţelele publice aferente sistemelor de alimentare cu apă administrate. În toate ariile de operare pe care le administrează APAVITAL în judeţul Iaşi a demarat un important proiect de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea unui sistem avansat de management al pierderilor prin indicatori de performanţă.

·         Menţinerea acreditării Laboratorului Analize Ape Uzate, din cadrul ApaVital, de o instituţie de RENAR (www.renar.ro). Recunoaşterea determinărilor şi mărirea numărului de determinări din laboratorul ApaVital înseamnă o întărire a încrederii clienţilor în expertiza specialiştilor noştri pentru pentru a se asigura măsuri eficiente de protecţie a resurselor de apă.

·         Implicarea şi încurajarea acţiunilor privind protecţia mediului organizate împreună cu elevii din învăţământul primar şi gimnazial de pe raza judeţului Iaşi. Aceste iniţiative au ca principal obiectiv implicarea în viaţa comunităţii şi susţinerea conceptului de „societate a cunoaşterii”.

·         Stimularea şi susţinerea iniţiativelor de voluntariat în comunitate, ca parte a Programului propriu de Responsabilitate Socială, dezvoltat de ApaVital pentru anul 2014.

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale