Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Legislaţie

Legislaţie

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 

·         Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;


·          Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 89 din data de 21.03.2008, privind reorganizarea RAJAC Iaşi în SC APAVITAL SA;


·          Actul constitutiv al societăţii comerciale APAVITAL SA Iaşi, nr. 1601 din data de 26 martie 2008;


·          Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului în data de 24 aprilie 2008 pentru societatea comercială APAVITAL SA;


·         Certificat constatator nr. 29858/30.04.2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru societatea comercială APAVITAL SA;


·          Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice;


·          Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ;


·          Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;


·          Ordinul nr. 118 din data de 17.02.2006 prin care se aprobă eliberarea licenţei clasa I organizaţiei Regia Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi RA pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare ;


·          Ordinul nr. 88 al ANRSC, din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare .


·          Ordinul nr. 90 al ANRSC, din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare .


·          Hotărârea nr. 13 din 05 noiembrie 2010 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi ARSACIS , pentru aprobarea Regulamentului de furnizarea a serviciilor de apă şi  canalizare şi a contractului serviciului public apă – canalizare al SC APAVITAL SA Iaşi.
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale