Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Calitatea apei> Licentierea serviciilor SC APAVITAL SA Iasi

Licentierea serviciilor SC APAVITAL SA Iasi

Procesul de LICENŢIERE a SC APAVITAL SA Iaşi reprezintă din nou o recunoaştere de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală ( A.N.R.S.C ) – instituţie a statului roman, a calităţii de operator regional de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare - epurare, precum şi a dreptului şi capacităţii tehnice, comerciale, financiare şi manageriale de a furniza/presta aceste servicii, în condiţiile reglementărilor în vigoare. 

A.N.R.S.C. este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. este autoritatea competentă de reglementare, pe lângă alte servicii de utilităţi publice, şi a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale; 

Ca urmare, prin LICENŢA de operare nr. 3572/01.02.2016 şi Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 93/12.04.2017 conferite APAVITAL Iaşi, atestă calitatea de operator clasa I pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare/epurare, prin faptul că serviciile furnizate în judeţele Iaşi şi Neamţ respectă standardele impuse de legislaţia în vigoare, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

Licenţierea unei organizaţii se realizează atât în scopuri externe (publicitar, aliniere la diferite reglementări, participare la licitaţii etc.), cât şi în scopuri interne (realizarea obiectivelor stabilite, potrivit politicii organizaţiei în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii ocupaţionale şi siguranţei informaţiei, motivarea personalului pentru îmbunătăţirea calităţii, asigurarea capabilităţii proceselor privind realizarea anumitor performanţe). 

Astfel, licenţierea serviciilor de gospodărire comunală, respectiv prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare - epurare, poate să reprezinte o dovadă a superiorităţii organizaţiei faţă de concurenţi, prin existenţa unui sistem al calităţii eficient, capabil să asigure, în mod constant, obţinerea unor produse şi servicii corespunzătoare pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor.


Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Ordin de licenta ANRSC Ordin de licenta ANRSC nr.436 din 18.12.2017 3,957  KB 
Licenta de operare Licenta de operare nr.3572 din 01.02.2016 666  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale