Apavital
A A A | autentificare | hartă site
POIM
Prima pagină > POIM

POIM

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020
 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 si în acord cu Cadrul Strategic Comun si Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene

Domeniul proiectului - Protectia mediului si managementul riscurilor, pe Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor.

Obiectivul specific (OS) 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, 

Principalele rezultate urmarite, prin promovarea investitiilor în domeniul apei si apei uzate, vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind:

⦁calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) - serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, în conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

⦁epurarea apelor uzate (91/271/EEC) - ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva încarcarii organice biodegradabile) pentru aglomerarile cuprinse intre 2.000 – 10.000 locuitori echivalenti (LE) 
 
STUDIUL DE FEZABILITATE
 

Studiul de Fezabilitate a fost intocmit de catre consultantul SC Eptisa Roamania Srl, in cadrul contractului de servicii incheiat cu APAVITAL in anul 2016.

La stabilirea investițiilor a stat la baza Master Planul aprobat de Consiliul Judetean Iasi in anul 2015, in cadrul caruia au fost identificate 54 aglomerări urbane,  avand între 2.000 si 10.000 locuitori echivalenti (L.E), care trebuie conformate din punct de vedere prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate, si anume:

Datorita restrictiilor bugetare, in cadrul actualei etape de programare (POIM 2014 – 2020), au fost incluse doar  29 aglomerări urbane ,(avand in componenta 113 localități, arondate la 41 UAT-uri)  acestea fiind:
 

1.Aglomerarea Iași – include municipiul Iași și localitățile Barnova, Cercu, Paun, Todirel, Visan, Pietraria, Ciurea, Hlincea, Lunca Cetatuii, Piciorul Lupului, Dumbrava, Holboca, Dancu, Miroslava, Balciu, Valea Adanca, Horpaz, Chicerea, Goruni, Tomesti, Vladiceni, Valea Lupului, Rediu, Breazu, Osoi;

2.Aglomerarea Pașcani – include municipiul Pașcani și localitățile Lunca, Blagesti, Bosteni, Sodomeni;

3.Aglomerarea Gâștești – include localitatile Gaștești, Topile

4.Aglomerarea Târgu Frumos – include orașul Târgu Frumos și localitățile Razboieni, Prigoreni, Dadesti, Ion Neculce, Ganesti, Buznea;

5.Aglomerarea Podu Iloaiei – include localitățile Podu Iloaiei, Scobâlțeni și Budăi;

6.Aglomerarea Hârlău – include orașul Hârlău și localitățile Poiana Marului, Buhalnita, Zlodica, Cotnari, Carjoaia, Valea Racului, Horodistea, Luparia, Parcovaci, Deleni, Feredeni, Poiana, Slobozia, Maxut, Scobinti, Fetesti, Badeni, Zagavia;

7.Aglomerarea Popricani – include localitățile Popricani și Moimești;

8.Aglomerarea Tibanesti – include localitatile Tibanesti, Glodenii Gandului, Rasboieni

9.Aglomerarea Vulturi Vânători – include localitățile Vulturi și Vânători;

10.Aglomerarea Oțeleni cu localitatea Oțeleni;

11.Aglomerarea Popești – include localitățile Popești, Doroșcani și Hărpășești;

12.Aglomearea Sinești – include localitățile Sinești și Stornești;

13.Aglomerarea Mogoșești – include localitățile Mogoșești, Mânjești și Budești;

14.Aglomerarea Scânteia – include localitățile Scânteia, Boroșești și Ciocârlești;

15.Aglomerarea Dobrovăț cu localitatea Dobrovăț; 

16.Aglomerarea Comarna cu localitatea Comarna; 

17.Aglomerarea Covasna-Hilița – include localitățile Covasna, Hilita, Costuleni; 

18.Aglomerarea Coropceni – include localitățile Coropceni, Poiana și Satu Nou; 

19.Aglomerarea Voinești cu localitatea Voinesti; 

20.Aglomerarea A.I. Cuza – include localitățile A.I.Cuza și Scheia; 

21.Aglomerarea Heleșteni – include localitățile Heleșteni, Hărmăneasa și Oboroceni; 

22.Aglomerarea Costești – include localitățile Vașcani, Costești și Giurgești; 

23.Aglomerarea Valea Seacă – include localitățile Valea Seacă și Conțești; 

24.Aglomerarea Tătăruși – include localitățile Tătăruși, Iorcani, Pietrosu, Uda și Vâlcica; 

25.Aglomerarea Heci include localitățile Heci și Bursuc Deal; 

26.Aglomerarea Cristești cu localitatea Cristesti; 

27.Aglomerarea Moțca cu localitatea Moțca;

28.Aglomerarea Gârbești cu localitatea Garbesti;

29.Aglomerarea Cozmești - include localitățile Cozmesti, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos.


După finalizarea studiilor de teren, a fost realizată activitatea de proiectare și stabilire a soluțiilor tehnice pentru fiecare sistem de alimentare cu apă și pentru fiecare sistem de colectare a apelor uzate. Stabilirea soluțiilor tehnice, cele mai fezabile din punct de vedere tehnic și financiar, s-a făcut prin analiza mai multor opțiuni.

In urma intocmirii Studiului de Fezabilitate, a rezultat ca valoarea totala a proiectului POIM 2014 – 2020, în prețuri curente, este de 427.914.258,59 Euro (fără TVA). 
 

Investitiile se vor realiza prin intermediul a 14 Cotracte de Lucrări (CL), 4 Contracte de Furnizare  echipamente (CF) si 2 Contracte de Servicii (CS) si vor consta in:

⦁Lucrari de captare: lucrari de aductiuni noi si reabilitari

⦁Lucrari statii de tratare a apei: statii de clorinare noi si reabilitari aferente celor existente

⦁Lucrari in retelele de distributie: statii de pompare, rezervoare, retele de distributie (inclusiv bransamente)

⦁Lucrari in retelele de canalizare: retele de colectare (inclusiv racorduri), statii de pompare a apelor uzate (SPAU)

⦁Lucrari in statii de epurare a apelor uzate (SEAU): statii noi si reabilitarea celor existente

⦁Alte dotari aferente investitiilor


INDICATORII FIZICI AI PROIECTULUI 
  
 Denumire indicator Unitate de măsură Valoare
Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apaNr. locuitori 191.292
Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzateLocuitori Echivalenti (L.E.) 77.188
 APA POTABILA
Retea de distributie apa potabila (noua) Km 312
Retea de distributie apa potabila (reabilitata) Km 28
Aductiune (noua) Km 256
Aductiune (reabilitare) Km38 
Statii de pompare apa potabila- noi buc 50
Rezervoare inmagazinare buc 43
Statii tratare apa (statii de clorinare) buc 23
APA UZATA
Retea canalizare (noua) Km 536
Retea canalizare (reabilitata) Km 13
Statii epurare ape uzate (noua) buc 4
Statii epurare ape uzate (reabilitare) buc 1
Statii de pompare apa uzata-noi buc 362
Conducte refulare apa uzata Km 230
Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA 11,578  KB 
z01 POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA.z01 19,457  KB 
z02 POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA.z02 19,457  KB 
z03 POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA.z03 19,457  KB 
z04 POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA.z04 19,457  KB 
z05 POIM_Raport_impact_mediu+Studiu_EA.z05 19,457  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale