Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Preţuri servicii

Preţuri servicii

Având în vedere:

- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii serviciulu  de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;

- prevederile Contractului de finanțare nr. 102208/09.08.2010, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor și ale Contractului de Credit nr. 39276/07.04.2011, încheiat cu BERD;

- Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în 01.03.2009, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu actele adiționale subsecvente;

- Avizul A.N.R.S.C. cu nr. 605.849 din data de 07.06.2018, privind ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru SC ApaVital SA Iași.

- Hotărârea nr. 22/14.06.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi (A.R.S.A.C.I.S),  începând cu  1 ianuarie 2019, S.C. ApaVital S.A. Iaşi practică următoarele tarife:

 

Activități/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

 

3,61

 

3,93

Apă industrială 2,72 2,96

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

2,69

 

2,93

-       Canalizare

1,29

1,40

-       Epurare

1,40

1,53

 

 

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Decizie prețuri și tarife (27 decembrie 2018) Decizia nr. 273 din 27.12.2017 1,549  KB 
Tarife pentru prestări servicii către terți (15 noiembrie 2018) Decizie și lista tarifelor practicate de la 15.11.2018 pentru servicii către terți 5,719  KB 
Decizie prețuri și tarife (1 iulie 2018) 1,805  KB 
Prețuri și tarife (actualizat 1 iulie 2017) 743  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale