Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Cine suntem> Profil companie

Profil companie

 

 

S.C. APAVITAL S.A. Iaşi   are ca obiect de activitate alimentarea cu  apă potabilă  şi industrială în:

·           municipiul şi judeţul Iaşi şi municipiul Paşcani

·           oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei

·           un număr de 60 comune:

 

Andrieşeni

Deleni

Lungani

Sireţel

Aroneanu

Doljeşti

Mironeasa

Strunga

Balş

Dumeşti

Mirceşti

Tansa

Bălţaţi

Fântânele

Miroslava

Ţigănaşi

Bârnova

Focuri

Mirosloveşti

Ţibăneşti

Belceşti

Golăeşti

Mogoşeşti Siret

Tomeşti

Bivolari

Gorban

Moţca

Ţuţora

Brăeşti

Gropniţa

Moşna

Ungheni

Butea

Hălăuceşti

Plugari

Valea Lupului

Cepleniţa

Holboca

Prisăcani

Victoria

Ciohorăni

Horleşti

Rediu

Vlădeni

Ciurea

Ion Neculce

Răchiteni

Todirești

CoarneleCaprei

Ipatele

Răducăneni

Stolniceni Prăjescu

Cotnari

Lespezi

Scobinţi

Probota

Dagâţa

Leţcani

Şipote

Erbiceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. APAVITAL S.A. Iaşi  asigură canalizarea şi epurarea apelor uzate din:

·           municipiul şi judeţul Iaşi şi municipiul Paşcani

·           oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei

·           un număr de 29 comune:

 

Bivolari

 

Fântânele

 

Moşna

 

Valea Lupului

Belceşti

Gorban

Prisăcani

Vlădeni

Bârnova

Hălăuceşti

Răducăneni


Brăeşti
Cepleniţa

Holboca

Scobinţi


Cotnari

Ion Neculce

Tomeşti


Ciurea (Lunca Cetăţuii, (Hlincea)

Leţcani

Tansa


Dagâţa

Miroslava

Ţigănaşi


Doljeşti

Mironeasa

ŢibăneştiMoţca

Stolniceni Prăjescu


 

Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, iar asigurarea permanentă

a consumatorilor cu alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia necesită un efort continuu.

 


ACTIVITATEA DE BAZĂ
 

- captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN- 3600

ACTIVITATEA DE CAPTARE ŞI 
DISTRIBUŢIE

·          Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 24 ore/ 24 ore, la nivele de calitatecorespunzătoare standardelor în vigoare.

·          Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare .

·          Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever la toate  obiectivele.


Reţea în exploatare S.C. APAVITAL S.A. –
3031,033 km

Reţea apă judeţul Iaşi  – 2997,153 km


Reţea totala de
aducţiune  judeţul Iaşi  - 831,943 km, din care:
                  - 
aducţiune  Timişeşti - 297,5 km
                  - 
aducţiune  Prut - 74 km

                  -  aducţiune  Iaşi (SP Păcurari-rezervor Aurora) – 3 km

  -  aducţiune  Z.M.I. (Bârnova, Ciurea,Tomeşti, Holboca, Valea Lupului, Miroslava, Aroneanu, Victoria, Rediu,  Ungheni,  Leţcani, Horlești 70,200  km )                        

                  -  aducţiune  din alte surse - 387,24 km
Reţea totală de 
distribuţie județul Iași 2199,1 km, din care :

                   - Reţea  distribuţie  Z.M.I. – 1003,6 km
                   - 
apă potabilă municipiul Iaşi – 474,12 km
                   - 
apă industrială municipiul Iaşi -  11,6 km

                   -  apă potabilă  ( Bârnova, Ciurea, Tomeşti, Holboca, Valea Lupului, Aroneanu, Leţcani, Ungheni, Miroslava, Rediu, Victoria, Horlești 517,88 km)

Reţea  distribuţie  apă potabilă în alte localităţi din judeţul Iaşi – 1195,5 km

176 rezervoare  – capacitate de 163.710 m3, din care:

                  -    municipiul Iaşi (28 rezervoare) – 103.480 m3

                  -    alte localităţi din judeţul Iaşi ( 148 rezervoare) –   (60.230) m3

Staţii de  tratare   – 9 , din care:

                  -    în municipiul Iaşi – 2

                  - alte localităţi din judeţul Iaşi – 7

Stații de clorare   - 65 , din care:

                  -    municipiul Iaşi – 3

                  -    alte localităţi din judeţul Iaşi – 62

Staţii pompare  apă potabilă   –  113 , din care:

                  -    municipiul Iaşi – 13

                  -    alte localităţi din județul Iași – 100

Staţii pompare apă brută – 17,  din care:

                  -     municipiul Iaşi – 1

                  -    alte localităţi din județul Iași – 16

Staţii pompare apă uzată – 79,  din care:

                  -    municipiul Iaşi – 4

                  - alte localităţi din județul Iași – 75

Staţii de  Epurare  – 19,  din care:

                  - municipiul Iaşi - 1

                 -    alte localităţi din judeţul Iaşi - 18

EXPLOATARE REŢEA CANAL

·          Evacuarea integrală a apelor uzate menajere , de la toţi consumatorii de apă racordaţi la reţeaua de canalizare .

·          Evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la reţea, care evacuează ape uzate pre-epurate.

Reţea  canalizare   judeţul Iaşi  - 975,650 km, din care :

                  Reţea  canalizare  Z.M.I.  - 595,340 km

                  Reţea  canalizare  municipiul  Iaşi – 483,9 km

                  Reţea  canalizare (  Bârnova, Ciurea, Tomeşti, Holboca, Valea Lupului, Miroslava, Leţcani ) - 92,87 km    
                  Reţea 
canalizare  localităţi din județul Iași – 380,310 km

EPURARE

·          Curăţare şi purificare prin eliminarea din apele potabile, industriale şi de canal a substanţelor necorespunzătoare utilizărilor.

·          Epurare mecanică şi biologică a apelor uzate, menajere şi industriale 4.570 l/s.

 ALTE ACTIVITĂŢI  

Vidanjare

Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.

Proiectare

Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii S.C. APAVITAL S.A. Iaşi şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare  , reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.

Defectoscopie

Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de  distribuţie  a apei (cum ar fi lipsa de  presiune  sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă

Metrologie

Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare cu Diametru Nominal DN 50-150 mm.

Cartare  GIS

Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi  canalizare  din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.

 

Analize de laborator: 

  - Analize fizico-chimice - biologice pentru apa uzată ( http://www.apavital.ro/verifica_apa_uzata-1705-ro.html ) - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.) ,  la solicitarea scrisă a clientului.

  - Analize fizico – chimice – microbiologice la apa potabilă ( http://www.apavital.ro/verifica_apa_potabila-1707-ro.html ) prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi microbiologice, pentru apa potabilă ,  la solicitarea scrisă a clientului.
 

Persoane deservite – 426.810, din care:

Persoane fizice (abonaţi casnici) – 166.013

Persoane juridice din care:

·          Asociaţii de proprietari – 260.232

·          Agenţi Economici – 565

 

 

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Structura_actionariatului Structura_actionariatului 130  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale