Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
Prima pagină > DESPRE NOI> Programe și strategii> Proiect MRU finanţat de Uniunea Europeană

Proiect MRU finanţat de Uniunea Europeană

 APAVITAL SA Iaşi – beneficiara  proiectului “Planificare succesorală – sistem eficient de management al resurselor umane” finanţat de Uniunea Europeană

PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.106

SC APAVITAL SA Iaşi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Management Design SRL – companie cu expertiză în managementul resurselor umane şi SC CODECS SA - furnizor recunoscut la nivel naţional prin calitatea instruirilor în domeniul managementului, a început derularea proiectului “Planificare succesorală – sistem eficient de management al resurselor umane”- PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.106.
  În valoare de 96.300 euro, din care 73.541 euro fonduri nerambursabile, proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 -  Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta „Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă ce activează în domeniul alimentării cu apă şi canalizării-epurării apelor uzate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă şi a calităţii serviciilor furnizate, constituindu-se totodată şi  într-un model de bună practică în managementul resurselor umane în regiune.

Echipa de management a proiectului, compusă din specialisti din cadrul SC APAVITAL SA Iaşi vizează realizarea obiectivului specific al proiectului: dezvoltarea resurselor manageriale din cadrul SC APAVITAL SA, ca urmare a implementării unui sistem eficient de evaluare şi planificare succesorală a resurselor umane şi a organizării unor module de instruire pe teme de management, în vederea creşterii productivităţii personalului societăţii şi a calităţii serviciilor furnizate.

Grupul ţintă, format din angajaţi ai SC APAVITAL SA Iaşi, manageri şi potenţiali manageri, va parcurge un proces de evaluare şi dezvoltare a competenţelor manageriale, în vederea stabilirii planului de succesiune pentru personalul manager şi potenţial manager.

Implementarea proiectului se va realiza pe parcursul a 12 luni (cu finalizare în data de 30 noiembrie 2009) şi va conduce la:

  • îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare care se folosesc în organizaţie şi informatizarea sistemului de evaluare;
  • realizarea unui portofoliu de resurse manageriale şi a planificării succesorale;
  • instruiri pe teme de management: Leadership de înaltă performan ț ă, Factorul Încredere, Elemente esen ț iale de management şi Impact Pozitiv;
  • menţinerea unui trend ascendent al nivelului indicelui global de satisfacţie pentru evoluţia serviciilor oferite de SC APAVITAL SA Iaşi.

Persoana de contact:

Cristina Şentea

cristina.sentea @apavital.ro

 

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA
   

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
   

 

  comunicate de presă :

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
CP_tip_A_1 472  KB 
CP_tip_A_2 475  KB 
CP_tip_A_3 515  KB 
CP_tip_B 376  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale