Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
Prima pagină > DESPRE NOI> Cine suntem> Istoria apei la Iaşi> Savoare de epocă...

Savoare de epocă...

 

 

ORDONANŢĂ

Noi Primarul Comunei Iaşi, văzând că aparii şi sacagiii care vând apă pentru îndestularea publică nu au sacalele şi putinele de cărat apă, curate şi făcute din material care să nu poată comunica infecţiunile apei.

Dispunem:

1. Nimene nu va putea exercita pe viitor profesiunea de apar sau sacagiu fără a avea o cărţulie din partea administraţiei comunale.

2. Cărţuliea se va elibera în urma unui raport al serviciului technic, care va constata feliul instrumentelor de care se servesc aparii şi sacagiii şi a serviciului sanitar care va constata dacă purtătorii de apă nu sunt atinşi de boale molipsitoare sau disgustătoare.

3. Cofele şi găleţile aparilor vor fi făcute de tablă de fer sau de lemn sănătos, bine legate cu cercuri şi cîrlige de fer; ele vor avea un capac jumătate fix şi jumătate mişcător, prins în balamale. Cofele sau găleţile vor purta un număr de ordine, boit cu roş, înalt de 10 centimetri.

4. Sacalele vor fi din lemn sănătos. Sacalele pentru apa de băut vor fi boite verde, iar acele pentru apa de spălat sau construcţii vor fi boite cu roş. Cofele sau sacalele vor întreţinute foarte curat, atât pe dinăuntru cât şi pe din afară.


 
5. Este absolut oprit sub pedeapsa retragerii cărţuliei de a lua apa din habuzuri, pîraie sau mlaştine, fie aceasta apă pentru băut sau pentru trebuinţa casnică.
6. Apa pentru construcţii poate fi luată din fântâni particulare sau din Bahlui, însă numai cînd acest rîu este curgător. Dacă aseminea apa s'ar cară în sacale pentru apa de băut, se vor retrage cărţuliile şi se vor da în judecată pe contravenienţi.
7. Comuna va da gratuit carţuliele şi tabliţele de de numerotare, atît pentru sacagii cît şi pentru apari. Sacagiii vor fixa tabliţele pe fundul sacalei, iar aparii le vor fixa pe coromîslă. Tabliţele vor fi de tinichea boite cu roş avînd numerile albe, de 19 centimetri.
 
 
           
8. Aparii sunt datori să se poarte cât vor putea mai curat şi fără strenţe, căci în caz de a se găsi îmbrăcămintea murdară, aşa ca să poată comunica infecţiune apei ce duce, li se va retrage cărţuliele.
9. Cei ce se vor găsi circulând fără cărţulie sau tăbliţe, vor fi daţi judecatei ca contravenienţi presentei ordonanţe.

10. Autorizaţiile existente sunt valabile numai până într-o lună de la data acesteia. În acest termin toţi aparii şi sacagiii vor cere de la Comună cărţulie.


 
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale