Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Programe și strategii> Sistem de monitorizare a surselor de apă

Sistem de monitorizare a surselor de apă

 


PvW3S10005

   Data: Decembrie 2012 / Ianuarie 2013
 

 

   Informaţii generale despre proiect

   Pentru producerea de apă potabilă sunt utilizate diverse surse de apă brută: apă freatică sau apă de suprafaţă. De obicei, apele subterane sunt “sigure” (dacă nu sunt poluate de activităţile umane), dar sunt disponibile în volume insuficiente. Din acest motiv, companiile de apă utilizează apa de suprafaţă din lacuri sau râuri. Acesta este cazul şi la ApaVital, compania de apă din Iaşi care foloseşte, pe lângă apă freatică şi apă brută de suprafaţă din râurile Prut şi Moldova. Până de curând, nu erau disponibile date suficiente despre apa brută. În acest scop, pe baza unei cooperări dintre ApaVital şi consorţiul olandez Dunea, s-a pus la punct la Iaşi un sistem de detectare rapidă şi fiabilă a eventualelor contaminări din apele de râu. Acest sistem este descris în capitolele următoare.

   În toamna anului 2011, sistemele de monitorizare, care fac parte dintr-un sistem sofisticat de management şi supraveghere a prizelor de apă brută, au fost instalate la ambele prize de apă brută de la Prut şi Moldova, pentru a asigura o alimentare fiabilă şi sigură cu apă potabilă în aglomerarea Iaşi. Sistemele detectează orice eveniment de contaminare a râurilor într-un interval de timp util, care să permită demararea tuturor acţiunilor necesare şi eficiente pentru a reduce sau a evita efectele negative care pot rezulta dintr-un asemenea eveniment. Datorită faptului că sistemele funcţionează în timp real şi în mod online, putem vorbi de un sistem de avertizare rapidă (Early Warning System - EWS). În cursul anului 2012, o atenţie deosebită a fost acordată părţilor de software ale instalaţiilor şi modului de utilizare optimă a datelor care sunt generate de sistemul de monitorizare. Acest proces va fi descris în acest Buletin de Informare (al treilea şi ultimul).

 Durata: ianuarie 2011 - decembrie 2012

 
   

   Progrese înregistrate în cadrul proiectului

   Echipa olandeză care administrează proiectul a realizat 6 deplasări la Iaşi în cursul anului 2012. Un al şaptelea moment de contacte în cadrul proiectului a fost manifestarea ExpoAPA din Bucureşti.

   În martie 2012, membri ai companiei Dunea şi  de la Het Waterlaboratorium au efectuat evaluări de date  la ambele prize de apă şi au derulat activităţi de calibrare. S-a stabilit că senzorii de monitorizare nu vor înlocui analizele de laborator. Cel mai important e compararea valorilor generate de sistemul de monitorizare cu rezultatele din laborator. Această comparaţie oferă posibilitatea de a se realiza calibrarea şi „reglajul fin” al sistemelor de avertizare rapidă. Pe baza evaluării datelor, s-a demarat definirea nivelurilor de alarmă. Sistemele de avertizare rapidă sunt capabile să genereze semnale de alarmă şi să le trimită sub formă de SMS sau e-mail către personalul de la ApaVital. Dar, înainte de aceasta, trebuie realizată definirea nivelurilor de alarmă minime şi maxime, după care aceste valori trebuie programate în platformele de monitorizare.

   În mai 2012 au fost organizate două vizite. În timpul primei deplasări la Iaşi, compania Interline Systems (furnizor de software şi hardware) a executat activităţi suplimentare de etalonare şi actualizare a sistemelor. Pe lângă aceasta, personalul tehnic de la ApaVital a beneficiat de o instruire profesională. A doua vizită din mai a fost efectuată de echipa din conducerea proiectului. Au fost discutate diverse subiecte. ApaVital a indicat nivelurile de alarmă definite pentru turbiditate, oxigen dizolvat, conductivitate, pH, temperatură şi debit în râul Prut. De asemenea, măsuratorile care trebuie efectuate în cadrul procesului tehnologic din SEAU  au fost schimbate. În timpul acestei vizite, s-a confirmat faptul că programul curent de prelevare de probe şi analize, corelat cu timpul de transport al apei între priză şi SEAU nu este suficient şi că este nevoie urgentă de pus în funcţiune sistemele de avertizare rapidă a poluării pentru a asigura o exploatare în condiţii de maximă siguranţă a procesului de potabilizare a apei.

   Partenerii de consorţiu Dunea şi Interline Systems au participat la standul olandez din cadrul manifestării ExpoAPA 2012, în luna iunie. Prezentarea asigurată de Dunea a făcut parte din programul Comitetului Tehnic al ARA, în timp ce prezentarea făcută de Interline Systems a avut loc în cadrul programului pentru companii comerciale.

   În iulie 2012 Dunea, Het Waterlaboratorium şi compania Benten Water Solutions au făcut o vizită la ApaVital. De data aceasta, motivul deplasării a fost demararea dezvoltării de planuri de acţiuni şi proceduri care trebuie întreprinse în cazul în care se declanşează o alarmă. Alte subiecte discutate pe parcursul acestei vizite au fost: digitalizarea rezultatele de laborator pentru probele analizate, instruirea pentru funcţionalitatea laboratorului de analize suplimentare (laborator ”backup”) şi demonstraţii în ceea ce priveşte gestionarea bazei de date.

FOTO-DIGITALIZAREA DATELOR DE LABORATOR

   Ce inseamna functionalitatea laboratorului de analize suplimentare? In cazul in care unul din sistemele de avertizare rapida genereaza o alarma, sistemul de monitorizare va preleva automat o proba de apa pe care o stocheaza intr-un refrigerator. In organizarea generala a laboratoarelor APAVITAL functionalitatea acestui laborator special a fost clar definita și laboratorul a fost deja delegat la unul din celelalte laboratoare. Personalul de laborator va colecta probele prelevate  cat mai rapid pentru a le verifica prin analize de laborator. Acest lucru are doua avantaje: pe de o parte se exclud erorile tehnice ale sistemului de avertizare rapida si pe de alta parte se asigura procesul de "auto-invatare" din cadrul software-ului din sistem.

 
Foto - ECRANUL DE AFIŞAJ AL SISTEMULUI DE BIO-MONITORIZARE I-TOX INSTALAT ÎN CLĂDIREA POMPELOR DE LA PRIZA PRUT

   Alt subiect pentru care a fost nevoie de explicaţii este administrarea bazei de date. Sistemul de avertizare rapidă generează o cantitate enormă de date: la fiecare două minute de la senzori şi la fiecare 25 de minute de la sistemul de bio-monitorizare. Aceasta are loc timp de 24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână. În vederea analizării şi asigurării schimbului de date, acestea trebuie prelucrate şi făcute accesibile către personalul autorizat. Compania Benten Water Solutions a efectuat o demonstraţie, pe baza unei aplicaţii software. Totuşi, ApaVital a decis să implementeze managementul bazei de date în platforma sa IT existentă, Oracle. Rezultatele pot fi făcute vizibile prin exportare în Excel.

Foto – ECRANE AFIŞAJ LA SEDIUL CENTRAL APAVITAL

   În octombrie 2012, echipa de conducere a proiectului a vizitat din nou ApaVital. Subiectele discuţiilor au fost schimbul şi transferul de date, managementul situaţiilor de alarmă, laboratorul suplimentar şi modul de implicare în proiect a Administraţiilor Bazinale Prut-Bârlad şi Siret (definite ca fiind co-beneficiari ai proiectului). Dunea a conceput diagrame pentru managementul situaţiilor de alarmă. Aceste diagrame vor forma baza după care se vor concepe şi implementa procedurile de acţiune ale companiei ApaVital. În timpul acestei vizite s-a pregătit şi vizita finală din noiembrie 2012. Această ultimă vizită la Iaşi a fost efectuată de către firma Het Waterlaboratorium, firma Interline Systems şi persoane din echipa de conducere a proiectului şi s-a coroborat cu reuniunea Comitetului Teritorial Moldova al ARA.

Foto – PREZENTARE ÎN CADRUL REUNIUNII TERITORIALE ARA, CARE A AVUT LOC LA GURA HUMORULUI

   Funcţionalitatea laboratorului suplimentar a fost explicată din nou, în timpul acestei vizite finale. S-a realizat un inventar al echipamentelor existente şi o recomandare pentru conducerea companiei ApaVital în ceea ce priveşte organizarea practică a funcţionalităţii acestui laborator. Dunea a conceput şi alte diagrame pentru situaţii de alarmă (mai detaliate) precum şi diagrame de măsurare a debitului, documentaţii care au fost acceptate de către ApaVital pentru punerea în aplicare. Departamentul IT al ApaVital a făcut progrese în cadrul activităţii de extragere de date de la sistemele de monitorizare. În timpul discuţiilor cu cei de la Interline Systems s-a răspuns la diverse întrebări, în vederea clarificării chestiunilor. Interline Systems a efectuat şi o verificare finală pe teren la ambele sisteme de monitorizare, la prizele râu Prut şi râu Moldova. S-a stabilit că firma Interline Systems va continua să ofere asistenţă post-vânzare în ceea ce priveşte sistemele de avertizare rapidă instalate.

   Cu această vizită finală din noiembrie 2012, proiectul a fost finalizat şi livrat beneficiarului.

Foto – PANOU PUBLIC DE PREZENTARE A PROIECTULUI

 

   Informaţii suplimentare

   Partenerii de consorţiu:

* Dunea: www.dunea.nl; persoană de contact: Leo Nijland (l.nijland@dunea.nl)

* Het Waterlaboratorium: www.hetwaterlaboratorium.nl; persoană de contact: Luc Zandvliet (luc.zandvliet@hetwaterlaboratorium.nl)

* Interline Systems: www.interline.nl; persoană de contact: Ewout Riteco (ewout.riteco@interline.nl)

   Companii partenere:

* Benten Water Solutions: www.benten-water.com; persoană de contact: Corina Carpentier (ccarpentier@benten-water.com)

* Biemond Business Support: www.biemond.biz; persoană de contact: Johan Biemond (johan@biemond.biz)

   Acest proiect a fost finanţat prin programul „Partners for Water” al Ministerului olandez pentru infrastructură şi mediu (www.partnersvoorwater.nl) în proporţie de 80%, restul de 20% fiind fonduri asigurate de partenerii din consorţiu. 

   Beneficiarii principali:

   Co-beneficiari:
 
*ABA Prut-Bârlad şi ABA Siret: www.rowater.ro

Pentru orice alte întrebări nu ezitaţi să ne contactaţi. Dacă există propuneri pentru proiecte în domeniul apei contactaţi compania Biemond Business Support.

Biemond Business Support Olanda, ianuarie 2013

 
 
 
 
Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale