Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Calitatea apei> Sistemul de management al calităţii

Sistemul de management al calităţii

 

 

   Ideea implementării sistemului de management al calităţii a apărut urmare a stabilirii de către top managementul organizaţiei a misiunii şi obiectivelor strategice, în contextul procesului de aliniere la normativele şi standardele de calitate şi de performanţă în domeniul furnizării de servicii publice la nivel european.
 
         Avînd în vedere cerinţele actuale ale societăţii prin care se impune transparenţa asupra activităţilor şi proceselor desfasurate în cadrul unei organizaţii; un management adecvat, sprijinit în luarea deciziilor pe o serie de indicatori de performanţă calitativi şi cantitativi, implementarea şi certificarea sistemului de management a calităţii este “motorul” prin care, conform misiunii şi obiectivelor strategice ale top managementului, APAVITAL Iasi şi-a făcut publică intenţia de a acţiona pe toate planurile în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor organizaţiei.
 
         În acest context certificarea integrată a sistemelor de calitate şi management de mediu s-a realizat efectiv prin obţinerea certificărilor acordate de Societatea Română de Atestare a Calităţii (SRAC) şi confirmate de Institutul Internaţional de Certificare IQNet astfel :
 
1. Certificat nr. 1228 / 3 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 9001 (ISO 9001 : 2008 ) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii de alimentare cu apă şi canalizareepurare are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii.
2. Certificat nr. 299 / 2 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 14001 : 2005 (ISO 14001 : 2004 ) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii de alimentare cu apă şi canalizareepurare are implementat şi menţine sistemul de management de mediu.
3. Certificat nr. 227 / 2 din 27 iulie 2011 SR OHSAS 18001 (OHSAS 18001 : 2007) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii de alimentare cu apă şi canalizareepurare are implementat şi menţine sistemul de management de al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4. Certificat nr. 26 / 1 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 27001 (ISO 27001 : 2005) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii de alimentare cu apă şi canalizareepurare are implementat şi menţine sistemul de management al securităţii Informaţiilor.
5. Certificat nr. 291 din 10 iunie 2011 SR EN ISO 22000 (ISO 22000 : 2005) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii de alimentare cu apă şi canalizareepurare are implementat şi menţine sistemul de management al siguranţei alimentului.

         Prin certificare,  potrivit definiţiei date de Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ), se înţelege ,,procedura şi activitatea desfăşurată de un organism autorizat pentru determinarea, verificarea şi atestarea scrisă a calităţii produselor sau proceselor în concordanţă cu obiectivele stabilite”.Prin urmare, certificarea reprezinta o modalitate de atestare a conformităţii produselor, servicilor, proceselor, sistemului de management al calităţii unei organizaţii, cu un referenţial prestabilit, atestare pe care o realizează un organism neutru, independent de producător şi beneficiar, denumit organism de certificare.
 
         Ţinând cont de domeniul de activitate a APAVITAL Iaşi, acela de unitate prestatoare de servicii publice; enumerăm mai jos câteva din modurile de abordare din punct de vedere a Strategiei Calităţii a activităţilor din cadrul organizaţiei:
 
1. Abordarea centrată pe client este baza tuturor eforturilor pentru îmbunătaţirea calităţii serviciilor publice. Îmbunătaţirea serviciilor trebuie să sublinieze dreptul clientului de a alege furnizorul;
2. Întelegerea clară a clientului este fundamentală pentru dezvoltarea serviciilor. Furnizorii de servicii publice trebuie să-şi identifice clienţii interni şi din afara organizaţiei şi nevoile lor de bază referitoare la servicii şi trebuie să îşi dezvolte procesele de servicii din acestă perspectivă;
3. Procesele asociate serviciilor trebuie să fie transparente clientului; ele trebuind evaluate şi dezvoltate constant, clienţii trebuind să poată participa şi influienţa dezvoltarea de servicii;
4. Procesul este producătorul fundamental al calităţii. Dezvoltarea constantă a aptitudinilor, competenţelor şi adaptării la activitate ale angajaţilor constituie o componentă esenţială a efortului pentru calitate;
5. Responsabilii de sectorul public, managerii şi personalul unităţilor prestatoare de servicii trebuie să se angajeze ei înşişi la îmbunătaţirea continuă a calităţii, productivităţii şi disponibilităţii serviciilor;
6. Evaluarea permanentă a serviciilor prestate, ca punct cheie în efortul pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
 
         Impactul este atât direct (prin creşterea calităţii serviciilor prestate), cît şi indirect (prin îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, clientul nostru simţind o apropiere din partea unităţii noastre în dorinţa de a-i cunoaşte problemele şi cerinţele şi de a veni în întîmpinarea acestora).
         Toate acestea vin în întîmpinarea exigenţelor specifice şi implicite ale clienţilor săi în ceea ce priveşte preţul, cantitatea şi calitatea serviciilor, prin optimizarea folosirii resurselor, competenţei şi motivării personalului cît şi prin cerinţele impuse de un management bazat pe cele mai noi exigenţe.
         Implementarea unui astfel de sistem dă încredere organizaţiei şi clienţilor săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerinţele tuturor părţilor implicate în desfăşurarea procesului.
Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
Program de prevenire si reducere deseuri ApaVital 2018 528  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale