Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Tehnic> Sistemul GIS

Sistemul GIS

În prezent, informaţia corectă şi disponibilă în timp util, reprezintă una dintre cele mai puternice pârghii care trebuie să fie accesibilă atât în procesul decizional cât şi pe tot parcursul desfăşurării activităţii unui agent economic ca şi cerinţă pentru asigurarea calităţii.
Utilizarea bazelor de date spaţiale pentru managementul sistemelor de utilităţi publice, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene, are valoare strategică şi socială pentru că asigură punctul de plecare pentru strategiile de integrare şi de intervenţie acolo unde este nevoie, aducând beneficii evidente clienţilor. 

Volumul mare de informaţii grafice, care datorită tehnicilor moderne de achiziţie pot fi generate, stocate şi utilizate simultan şi necesitatea asigurării premizelor controlabilităţii, inteligenţei şi sugestivităţii informaţiilor agregate, impun metode specifice de abordare în efortul de modelare a realităţii, care din punct de vedere informatic se reunesc într-o aplicaţie Geographic Information System.

Acest concept actual, de depăşire a stadiului de cartografiere a reţelelor de apă şi canalizare  a fost asumat la nivelul conducerii SC APAVITAL SA Iaşi, care a pus la dispoziţie resursele necesare  proiectării, dezvoltării şi implementării  unei aplicaţii informatice GIS care să asigure introducerea, gestionarea şi interogarea datelor de tip grafic şi de tip descriptiv cuprinse în hărţi digitale inteligente.

Obiectivele atinse prin utilizarea aplicaţiei GIS NetSET :

  • generarea şi gestionarea unei baze de date geo-spaţială, structurată în funcţie de cantitatea de informaţie  specifică, necesară identificării complete a reţelelor de apă şi canalizare;
  • creşterea gradului de detaliere al datelor  prin agregarea tuturor surselor de informaţii disponibile(scheme izometrice ale instalaţiilor hidraulice din cămine, imagini ale diverselor obiective SC APAVITAL SA Iaşi )
  • furnizarea  informaţiilor specifice de identificare a reţelei  într-un  format  care să  permită realizarea de interogări complexe, pe baza cărora se pot lua o serie de măsuri şi decizii rapide;
  • corelarea capabilităţii de reprezentare grafică a informaţiilor (grosimi, culoare, simboluri) cu datele descriptive asociate (diametru, material, adâncime etc.) pentru a permite realizarea unor analize spaţiale complexe şi sugestive;
  • realizarea unor compoziţii informaţionale cu structură complexă şi în format hârtie, necesar la  realizarea diverselor documentaţii.

Concret, în cadrul compartimentului GIS s-au realizat mai multe proiecte „tematice” care descriu reţeaua de distribuţie a apei şi reţeaua de canalizare din Municipiul Iaşi şi Zona Metropolitană precum şi oraşele: Tîrgu Frumos şi Hârlău, sistemele de alimentare cu apă din localităţile: Răducăneni, Vlădeni, Ţibăneşti, Belceşti, Hălăuceşti, Şipote, Scobinţi, Gorban, aducţiunea Timişeşti, aducţiunea Prut.

Implementarea acestui sistem informatic nu înseamnă a avea o cantitate mare de date, ci a dezvolta o infrastructură strategică bazată pe valorificarea tehnologiei şi informaţiei în sprijinul proceselor sociale şi economice, ca suport al politicilor de dezvoltare regională agreate de Uniunea Europeană.

 

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale