Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul și încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Vidanjare

Vidanjare

Cum putem rezolva o problemă de vidanjare şi cât ne costă:
ApaVital prestează serviciu de vidanjări, la cel mai mic  tarif din judeţul Iaşi si anume 64,25 lei/metrul cub cu TVA inclus (preț valabil începând cu data de 1 iunie 2020).
Comenzile le puteţi efectua la:
numerele de telefon:
 • 0232.969
 • 0232.267.865 
* fax : 0232.218.561
* prin registratura ApaVital
                                                                                                                                                                                                          
Principalele AVANTAJE oferite de ApaVital la prestarea serviciului de vidanjare:
 • cel mai mic tarif de pe piaţă;
 • protejarea mediului înconjurător: vidanjul este descărcat în punctele de deversare controlate;
 • descurajează pirateria din acest domeniu de activitate;
 • combate evaziunea fiscală.

ApaVital prestează servicii de vidanjări, decolmatări, spălări canale, curăţire şi desfundare cămine canalizare. Acestea sunt prestate pe bază de comandă şi au la bază un contract.

Formularele necesare a fi completate de către client sunt:
 • F-158.1 Contract prestări servicii vidanjare;
 • F-158.2 Anexa la contractul de vidanjare;
 • F- 242 Cerere contract.

Pentru agenţii economici contractul se încheie la Serviciul Marketing Relaţii cu Publicul la sediul ApaVital situat în strada Mihai Costăchescu nr. 6, după identificarea tuturor datelor solicitate ca cerinţe în formularul F-242 Cerere contract.

Clienţii vor prezenta următoarele documente în copie  pentru contract după cum urmează:
Agenţi economici:  
 • Certificat înmatriculare;
 • Buletin de analiză apă uzată (pentru activităţi de tip lucrativ) – efectuat de către Serviciul Calitate Mediu al ApaVital la solicitarea firmei sau poate fi efectuat de alte societăţi abiliate în acest sens.
 
Clienţi particulari (persoane fizice): 
 • Copie act de identitate, în cazul în care clienţii nu au încheiat un contract de servicii publice de apă-canal.

Pentru asociaţiile de proprietari se preiau datele din documentele existente în copie la dosarul contractului de servicii publice apă – canal.

 

Pentru formulare tipizate vă veţi adresa Biroului de Relaţii Publice sau le puteţi descărca prin acest portal, din secţiunea Clienţi - > Formulare.
 

 

Costul serviciului de vidanjare este în funcţie de tipul de serviciu prestat de ApaVital şi se efectuează pe bază de comandă de vidanjare. La tariful de vidanjare, care este cel mai mic din județ, se adaugă costul deplasării, care se stabilește în funcție de numărul de kilometri parcurși de utilajul de vidanjare. Tarifele pentru fiecare tip de serviciu se regăsesc în anexă la contract (formular F-158.2).              
 
 
 ApaVital a eliberat permise de descărcare a apelor uzate în stațiile de epurare

ApaVital Iași, în calitate de operator servicii publice de apă, canalizare și epurare, a încheiat un număr de 11 contracte de furnizare de servicii cu terții (societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale) ce au ca obiect prestarea de către operator a serviciului de  preluare, analizare și epurare mecano - biologică a apelor uzate - de tip fecaloid – menajer vidanjate. În municipiul Iași, deversările se fac în stația de epurare Dancu, pentru recepția controlată a deversărilor de apă uzată de la vidanjorii care dețin avize și au încheiat relații contractuale cu ApaVital.  În județ, aceste deversări se realizează controlat în incinta stațiilor de epurare, aferente localităților deservite.

ApaVital recomandă utilizatorilor săi să apeleze doar la firmele care desfășoară activități legale în ceea ce privește preluarea și deversarea apelor uzate, atunci când au nevoie de servicii de vidanjare.  Astfel, apele uzate colectate ajung, cum este și firesc, în stațiile de epurare, pentru a fi curățate în mod corespunzător. În acest fel, sunt eliminate situațiile de poluare determinate de deversarea necontrolată a apelor uzate direct pe sol sau în cursurile de apă.  

Pentru a arăta legalitatea activităților desfășurate de autovehiculele deținute de firmele cu care s-au încheiat contracte, pe portierele vidanjelor deținute de acestea au fost lipite autocolante albastre, de formă rotundă și de culoare albastră, cu sigla ApaVital, pe care sunt înscrise locațiile unde vidanjele respective au permisiunea de a descărca ape uzate, numele societății, numărul autovehiculului, numărul contractului și data valabilității acestuia (foto pe facebook.com/ApaVital). Locațiile unde vidanjele au permisiunea de a deversa apele uzate sunt, după caz, stațiile de epurare a apei din Iași, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Vlădeni, Belcești, Țibănești, Hârlău și Hălăucești, precum și Colectorul Terminal Pașcani.  

Apelând la firmele care oferă legal activități de vidanjare, contribuiți la combaterea evaziunii fiscale,  descurajarea pirateriei din acest domeniu și  protejarea mediului înconjurător, vidanjul fiind descărcat în stațiile de epurare. Eventualele cazuri de deversare ilegală a apelor uzate, efectuate de vidanje pirat, care  produc pagube grave prin poluarea voluntară a mediului înconjurător, pot fi sesizate Gărzii de Mediu Iași, la adresa de e-mail  cjiasi@gnm.ro , sau ApaVital, la adresa de e-mail  contact@apavital.ro .

Mai jos, regăsiți tabelul cu societățile cu care ApaVital a încheiat contract de preluare a apelor uzate vidanjate.
 

Nr. Crt.

Agent Economic

Locul de descărcare autorizat

Termen de valabilitate

1

SIMAVEX SRL

SEAU Pașcani (Colector Terminal)

Valabil până la 17.12.2020

2

APA GLOBAL SRL

SEAU Iași, SEAU Tg. Frumos, SEAU Podu Iloaiei, SEAU Pașcani (Colector Terminal), SEAU Vlădeni, SEAU Belcești,  SEAU Hălăucești

Valabil până la 21.02.2021

3

IC CREATIVE S.R.L.

SEAU Iași

Valabil până la 05.02.2021

4

SOCIETATEA AGRICOLĂ ”MOLDOVA” SA

SEAU Vlădeni

Valabil până la 19.02.2021

5

EURO ECOLOGIC S.R.L.

SEAU Iași

Valabil până la 21.02.2021

6

SALUBRIS SRL

SEAU Iași

Valabil până la 12.02.2021

7

VIDANJĂRI RICIU SERVICII SRL

SEAU Iași, SEAU Tg. Frumos, SEAU Podu Iloaiei, SEAU Pașcani (Colector Terminal)

Valabil până la 19.04.2021

8

SOCIETATEA AGRICOLĂ ASTRA TRIFEȘTI

Căminul C1 din cadrul sistemului de canalizare al comunei Bivolari

Valabil până la 09.10.2020

9

INCORVIDMAN SRL

SEAU Iași, SEAU Tg. Frumos, SEAU Podu Iloaiei, SEAU Pașcani (Colector Terminal), SEAU Hârlău

Valabil până la 09.10.2020

10

EUROTRUCK DAS SRL

SEAU Iași, SEAU Tg. Frumos, SEAU Podu Iloaiei, SEAU Pașcani (Colector Terminal), SEAU Hârlău

Valabil până la 20.09.2020

11

COMUNA SINEȘTI

SEAU Tg. Frumos

Valabil până la 02.04.2021

12

GRAND USUAL-HIDRO SRL

SEAU Iași

Valabil până la 29.06.2021

13

COMUNA DELENI

SEAU Hârlău

Valabil până la 27.07.2021

14

COMUNA CIUREA

SEAU Iași

Valabil până la 28.07.2021

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale