Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Vidanjare

Vidanjare

Cum putem rezolva o problemă de vidanjare şi cât ne costă:

ApaVital prestează serviciu de vidanjări, la cel mai mic  tarif din judeţul Iaşi si anume 51,05 lei/metrul cub cu TVA inclus.
Comenzile le puteţi efectua la:
numerele de telefon:
 • 0232.969
 • 0232.267.865 
 • 0728.101.013
* fax : 0232.218.561
* prin registratura ApaVital
* mail: media@apavital.ro
                                                                                                                                                                                                         
Principalele AVANTAJE oferite de ApaVital la prestarea serviciului de vidanjare:
 • cel mai mic tarif de pe piaţă;
 • protejarea mediului înconjurător: vidanjul este descărcat în punctele de deversare controlate;
 • descurajează pirateria din acest domeniu de activitate;
 • combate evaziunea fiscală.

ApaVital prestează servicii de vidanjări, decolmatări, spălări canale, curăţire şi desfundare cămine canalizare. Acestea sunt prestate pe bază de comandă şi au la bază un contract.

Formularele necesare a fi completate de către client sunt:
 • F-158.1 Contract prestări servicii vidanjare;
 • F-158.2 Anexa la contractul de vidanjare;
 • F- 242 Cerere contract.

Pentru agenţii economici contractul se încheie la Serviciul Marketing Relaţii cu Publicul la sediul ApaVital situat în strada Mihai Costăchescu nr. 6, după identificarea tuturor datelor solicitate ca cerinţe în formularul F-242 Cerere contract.

Clienţii vor prezenta următoarele documente în copie  pentru contract după cum urmează:
Agenţi economici:  
 • Certificat înmatriculare;
 • Buletin de analiză apă uzată (pentru activităţi de tip lucrativ) – efectuat de către Serviciul Calitate Mediu al ApaVital la solicitarea firmei sau poate fi efectuat de alte societăţi abiliate în acest sens.
 
Clienţi particulari (persoane fizice): 
 • Copie act de identitate, în cazul în care clienţii nu au încheiat un contract de servicii publice de apă-canal.

Pentru asociaţiile de proprietari se preiau datele din documentele existente în copie la dosarul contractului de servicii publice apă – canal.

Pentru formulare tipizate vă veţi adresa Biroului de Relaţii Publice sau le puteţi descărca prin acest portal, din secţiunea Clienţi - > Formulare.
 
Costul serviciului de vidanjare este în funcţie de tipul de serviciu prestat de ApaVital şi se efectuează pe bază de comandă de vidanjare. La tariful de vidanjare, care este cel mai mic din județ, se adaugă costul deplasării, care se stabilește în funcție de numărul de kilometri parcurși de utilajul de vidanjare. Tarifele pentru fiecare tip de serviciu se regăsesc în anexă la contract (formular F-158.2).                              

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale