Anunț public privind decizia etapei de încadrare
06 martie 2023 Media

APAVITAL S.A, titular al proiectului „Tratarea și utilizarea biogazului cu instalații de cogenerare de înaltă eficiență”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  mai sus menționat, propus a fi amplasat în teren intravilan administrat de APAVITAL S.A., în incinta STAȚIEI DE EPURARE DANCU, șoseaua Iași-Ungheni, NC 134352, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.