Cetăţenii din UAT-urile Mogoşeşti şi Scânteia vor beneficia de reţele noi de apă şi canalizare datorită fondurilor europene
11 ianuarie 2023 Media

Astăzi, 11 ianuarie 2023, s-a semnat, la sediul APAVITAL S.A., contractul aferent Lotului 1 din proiectul prin care se va extinde şi moderniza sistemul de apă şi canalizare din localităţile care formează UAT Mogoşeşti şi respectiv UAT Scânteia.

Lucrările vor fi executate de către asocierea formată din TEOVAL&CO SRL, în calitate de lider şi ALROSEL PROJECT SRL și EKY-SAM S.R.L., în calitate de parteneri, împreună cu ELECTROCONSTRUCŢIA ELECON SA, în calitate de subcontractant. Acest lot face parte din contractul IS-CL 04 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 2 - Iași - Mogoșești - Scânteia din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 - 2020” derulat de către APAVITAL S.A. la nivelul judeţului Iaşi.

 

Prin acest contract, în localităţile Mogoşeşti şi Scânteia  se vor construi conducte de aducţiune apă potabilă, staţii de pompare a apei și gospodării de apă.

 

Lucrările de modernizare vor duce la extinderea reţelei de alimentare cu apă şi la construcţia unei noi reţele de canalizare în localităţile Mogoşeşti, Mânjeşti şi Budeşti (UAT Mogoşeşti). Sistemul, astfel modernizat, va avea conducte noi de transport şi staţii de pompare apă potabilă şi apă uzată. De asemenea, locuitorii din Scânteia, Boroşeşti şi Ciocârleşti (UAT Scânteia) vor avea acces, la finalizarea lucrărilor de construcţie din cadrul acestui contract, la reţele noi de alimentare cu apă şi de canalizare. Pe lângă înfiinţarea acestor reţele, se vor construi staţii de pompare apă potabilă şi apă uzată.

Valoarea contractului este de 82.100.875,14 lei fără TVA. Contractul pentru Lotul 1 are o durată de execuție a lucrărilor de 25 luni şi o perioadă de notificare a defectelor/perioadă de garanție de 60 de luni.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Proiectul îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Iași.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași