Chestionar analiză pentru cetățeni - Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași
03 august 2023 Media

Acest chestionar face parte dintr-un demers al Consiliului Județean Iași, care vizează elaborarea “Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași” pe perioada 2023-2030. Activitatea face parte dintr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al Strategiei îl reprezintă creșterea calității vieții cetățenilor și a prosperității județului prin intermediul digitalizării, în concordanță cu politice publice din domeniu și cu planurile de dezvoltare la nivel regional și național.

Procesul de elaborare a Strategiei de Transformare Digitală a Județului Iași include și un demers de consultare a cetățenilor care locuiesc în Municipiul Iași și în localitățile din aria de acoperire a județului, pentru a identifica principalele provocări de dezvoltare și coerență care trebuie abordate, astfel încât să faciliteze comunicarea cetățean-instituție publică. Interesul echipei de proiect este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii organizaționale și multi-instituționale din județul Iași și de a identifica provocările de dezvoltare instituțională relevante și actuale, în raport cu nevoile cetățenilor, în contextul digitalizării.

Prin completarea acestui chestionar ne ajutați să înțelegem nivelul și necesitățile de digitalizare din județul Iași. Rezultatele studiului vor permite îmbunătățirea procesului de transformare digitală a județului. Durata estimată pentru completarea chestionarului este de aproximativ 10 minute.

Chestionarul poate fi completat aici: https://forms.gle/gmRgN2JiMctNPav1A