Noi lucrări de modernizare sunt contractate în programul de investiţii derulat la nivelul judeţului Iaşi cu ajutorul fondurilor europene
04 august 2022 Media

APAVITAL S.A. a semnat astăzi, 4 august 2022, un alt contract de lucrări de modernizare în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”. S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. este antreprenorul selectat în urma unei licitaţii publice pentru a executa lucrările aferente contractului IS – CL-06 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 4: Brăești – Sinești - Popești.

În urma lucrărilor de construcţie, sistemul de apă şi canalizare din localităţile Sinești şi Popești se va extinde şi se va moderniza. Locuitorii din Brăești, Lungani, Bocniţa, Sineşti, Popeşti vor beneficia de conducte noi de aducțiune apă potabilă. În Brăeşti şi Sineşti se vor construi stații de pompare apă potabilă, iar în Popeşti se vor înfiinţa rezervoare şi o nouă staţie de clorinare.

În localitățile Popești, Doroșcani si Hărpășești (UAT Popești) se va construi o rețea de alimentare cu apă de peste 11 km și o reţea de canalizare de peste 9 km împreună cu staţii de pompare apă uzată.

Se va înfiinţa o reţea de canalizare în localitățile Sinești și Stornești (UAT Sinești) şi o rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în localitățile Popești, Doroșcani si Hărpășești (UAT Popești). De asemenea, în Popeşti, se va construi o conductă de refulare.

Valoarea contractului este de 74.977.000,00 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de 60 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

La festivitate au fost prezenți domnul Marcel Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, doamna Carmen Moraru, secretar de stat, coordonator POIM 2014-2020, domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iasi, domnul Vasile Asandei, directorul ADR Nord-Est, domnul Alexandru Muraru, deputat în Parlamentul României.