Regulament campanie Fă-ți cont de client ApaVital
26 februarie 2021 Responsabilitate socială

APAVITAL S.A.                                                    Nr. 10.040 din 19.02.2021 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ TU ȚI-AI CREAT CONT APAVITAL? ”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “Tu ți-ai creat cont ApaVital”? este APAVITAL S.A., cu sediul în Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6,  județul Iași, cod unic de înregistrare 1959768, atribut fiscal RO, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J22/1/91, reprezentată legal prin domnul dr. ing. Mihail DORUȘ, director general.

Organizatorul va derula prezenta Campanie în baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

Scopul campaniei este protejarea mediului înconjurător, prin atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori către instrumentele de comunicare online puse la dispoziție de societate, prin crearea unui cont de client ApaVital, care oferă totodată importante beneficii utilizatorilor, dintre care menționăm:

factura se poate plăti online, fără a mai pierde timp pentru deplasarea utilizatorilor la casierii sau la instituțiile bancare sau nebancare de plată;

 utilizatorii primesc în contul de client factura APAVITAL S.A. în format electronic;

utilizatorii pot verifica în contul de client consumul de apă și pot avea o evidență a facturilor;

utilizatorii pot transmite în contul de client autocitirea indexului;

 

 

2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 31 august 2021 și se adresează tuturor utilizatorilor casnici din aria noastră de operare, care au un contract direct cu APAVITAL S.A. Campania va putea înceta sau ar putea  fi amânată în caz de forţă majoră, sau printr-o decizie unilaterală a societății organizatoare, dar nu înainte de a se anunţa publicul cu cel puțin 48 de ore în prealabil, prin intermediul site-ului www.apavital.ro și a paginii de facebook https://www.facebook.com/ApaVital. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod  public.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Campania este organizată și se desfășoară doar pentru persoanele fizice care sunt clienți APAVITAL S.A. și care au o relație contractuală cu compania noastră, din întreaga arie de operare, care își fac în premieră un cont de client pe site-ul societății, la adresa https://my.apavital.ro/myaccount/inscriere/index.

            La Campanie pot participa consumatorii casnici care îndeplinesc următoarele condiții:

dețin un contract direct de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu APAVITAL S.A.;

și-au creat un cont de client ApaVital pe parcursul lunii pentru care are loc extragerea;

nu figurează în evidențele ApaVital, la data efectuării tragerii la sorți, cu restanțe la serviciile de apă și de canalizare.

Nu au dreptul de a participa la această campanie organizată de APAVITAL următoarele categorii:

- angajații  și persoanele din conducerea APAVITAL S.A., precum și rudele acestora de gradul I.

- utilizatorii care au deja un cont de client ApaVital;

- asociațiile de locatari/proprietari și agenții economici.

 

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 La campanie pot participa doar persoanele fizice care au calitatea de abonat al companiei noastre și care trebuie să își creeze un cont de client accesând www.apavital.ro, secțiunea Contul meu - Înregistrare. Toți cei care participă la această campanie nu trebuie să dețină cont și nici nu pot să se înscrie de mai multe ori, pe perioada concursului.

Premiile acordate în cadrul campaniei “ Tu ți-ai creat cont ApaVital?” vor  fi acordate prin  tragerea la sorți a unor câștigători din rândul persoanelor care și-au creat cont de client în luna de concurs. Vor fi acordate câte 5 premii lunare, în sumă de 200 lei fiecare, pentru o perioadă de 6 luni, între 1 martie 2021 și 31 august 2021. Numărul total de câștigători în cadrul campaniei va fi de 30. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul campaniei se ridică la suma de 6.000 lei.

Tragerea la sorți a câștigătorilor va fi supravegheată de o comisie formată din cinci persoane din cadrul APAVITAL S.A., constituită special în acest sens, va fi înregistrată și va fi difuzată pe pagina de facebook a societății. Tragerea la sorți va avea loc în prima zi lucrătoare a următoarei luni pentru care se face tragerea la sorți.

Pentru organizarea și desfășurarea campaniei, organizatorul nu percepe participanților nicio taxă de participare. De asemenea, câștigătorii nu vor avea de achitat impozite în urma obținerii unuia dintre premiile acordate prin tragere la sorți. Câștigătorii care îndeplinesc criteriile de calificare stabilite în prezentul regulament la sfârșitul campaniei, mai precis în prima zi lucrătoare a următoarei luni pentru care se face tragerea la sorți, vor primi din partea companiei noastre un premiu de 200 lei, sumă echivalentă cu consumul mediu al unei familii formată din patru persoane pentru o perioadă de două luni de zile. Câștigul va fi scăzut din următoarea/următoarele facturi ale abonatului declarat câștigător, până la atingerea sumei de 200 lei obținută ca premiu. Fiecare concurent care participă la această campanie nu trebuie să aibă cont pe site. O dată făcut acest cont pe perioada campaniei, clientul nu mai poate participa la concurs și în luna următoare.

Pentru a putea participa și pentru a se încrie în mod oficial la această campanie, este obligatoriu ca participantul să respecte toate condițiile prezentului regulament oficial, să aibă acces la internet și să își creeze un cont de client APAVITAL.

Participantul care nu va respecta conditiile enumerate mai sus va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau a desemnării câștigătorilor.

Participarea la această Campanie implică în mod direct prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal constând în: nume, prenume, cod abonat, adresă de email, număr de telefon. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: participarea la campanie, desemnarea câștigătorilor și anunțarea câștigătorilor, validarea și înmânarea premiilor.

 

5. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți care  va avea loc în prima zi lucrătoare a următoarei luni pentru care se face tragerea la sorți.

Se vor extrage 5 (cinci) câștigători în fiecare lună calendaristică. De asemenea, la fiecare tragere la sorți se vor extrage un număr de 5 utilizatori, care vor avea calitatea de rezerve, pentru situațiile în care se constată că unul sau mai mulți dintre utilizatorii extrași inițial nu pot fi declarați câștigători, din cauza nerespectării condițiilor de participare la această campanie. Fiecare client poate câștiga un singur premiu, care este echivalent cu consumul mediu al unei familii formată din patru persoane, pe o perioadă de două luni de zile (200 lei). Valoarea câștigului va fi scăzută din facturile ulterioare emise de ApaVital, până la atingerea valorii câștigate prin tragere la sorți.

Anunțarea câștigătorilor se va face telefonic sau prin e-mail, transmis de pe adresa organizatorului, pe adresa participantului, furnizată la activarea contului. Numele câștigătorilor va fi anunțat pe site-ul www.apavital.ro și pe adresa de Facebook a societății, https://www.facebook.com/ApaVital. ApaVital va respecta în fiecare situație regulile impuse privind protejarea datelor cu caracter personal.

Câștigătorii premiilor nu pot solicita contravaloarea în bani si/sau în servicii și/sau alte bunuri a premiilor. Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu în cadrul acestei campanii. Câștigătorii vor fi anunțați în prima zi lucrătoare ulterioare lunii în care s-a derulat campania, respectiv în datele de 1 aprilie, 5 mai, 2 iunie, 1 iulie, 2 august și 1 septembrie 2021.

 

6. DIVERSE

APAVITAL S.A. își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal în toate situațiile care apar în cadrul acestei campanii. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin înscrierea la campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele lor să fie făcut public, fără alte obligații sau plăți. Pentru informații  suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@apavital.ro. Organizatorul poate lua orice decizie asupra aspectelor neprevăzute, care se regăsesc în prezentul regulament.