S-a semnat contractul pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași finanţat din fonduri europene
18 martie 2022 Media

În data de 18 martie 2022, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat contractul pentru Lotul 1 de lucrări, parte din contractul de execuție IS‑CL-02 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Sud, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, derulat de APAVITAL S.A. în calitate de Beneficiar. Antreprenorul care va executa lucrările este SC Conest SA Iaşi.

 

Contractul de lucrări IS-CL-02 are ca scop extinderea sistemului de apă și de canalizare în partea de Sud a Zonei Metropolitane a municipiului Iași, şi anume în localităţile Iaşi, Ciurea, Bârnova, Miroslava şi Tomești. Lucrările sunt împărţite în trei loturi.

 

Prin Lotul 1, al cărui contract s-a semnat în data de 18 martie 2022, se va construi conducta de aducţiune apă potabilă Chiriţa – Hlincea - Lunca Cetăţuii – Ciurea - Piciorul Lupului și conducta de refulare apă uzată Dumbrava - Lunca Cetăţuii. De asemenea, se va extinde reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare din localităţile Bârnova, Cercu, Păun, Todirel, Vişan, Pietrărie (UAT Bârnova), precum şi reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare din localităţile Hlincea, Ciurea, Piciorul Lupului, Dumbrava, Lunca Cetăţuii (UAT Ciurea).

 

Populaţia din aceste comunităţi va beneficia de apă din sursă sigură, iar apele menajere vor fi colectate corespunzător, pentru a fi epurate şi întoarse în natură fără a o afecta.

 

Valoarea contractului este de 78.208.584,26 lei fără TVA şi are o durată de execuție de 25 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este de 60 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.