Guvernanță corporativă

Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și de membri în Consiliul de Administrație a APAVITAL S.A. se efectuează în acord cu prevederile OUG109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

Recrutarea și selecția se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Managementului executiv și al Consiliului de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este întocmit cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.