Prețuri și tarife apă și canalizare

Având în vedere:

- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, modificat și completat prin Actul Adițional nr. 38/26.08.2020.

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 488/10.02.2021, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și APAVITAL S.A. Iași, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014-2020;

- Decizia A.N.R.S.C. cu nr. 165 din data de 03.11.2021, privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL S.A. Iași, județul Iași;

- Decizia A.N.R.S.C. cu nr. 208 din data de 08.12.2021, privind modificarea prețului apei potabile produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL S.A. Iași, județul Iași;

- Hotărârea AGA nr. 8 din data de 10.02.2022

APAVITAL S.A. va practica următoarele tarife:

 

Activități/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

 

5,64

 

6,15

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

4,63

 

5,05

Canalizare

2,24

2,44

Epurare

2,39

2,61

Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii

2,49

2,71

Apă industrială pe întreaga arie de operare 

 

3,43 3,74