Profil companie

Activitatea de bază  

  • Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN - 3600
  • Colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

 

Activitatea de captare şi distribuţie

  • Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 24 ore/ 24 ore, la niveluri de calitate corespunzătoare standardelor în vigoare.
  • Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.
  • Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever la toate obiectivele.

      Persoane deservite: 537.192

APAVITAL S.A. are ca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilă şi industrială în:

  • Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani
  • Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei
  • Comunele următoare - în număr de: 83

Alexandru Ioan Cuza

Deleni

Miroslava

Strunga

Andrieșeni

Doljești (NT)

Miroslovești

Tansa

Aroneanu

Dumești

Mogoșești

Tătăruși

Balș

Erbiceni

Mogoșești-Siret

Țibănești

Bălțați

Fântânele

Moșna

Țigănași

Bârnova

Focuri

Moțca

Timișești (NT)

Belcești

Gherăești (NT)

Movileni

Todirești

Bivolari

Golăiești

Oțeleni

Tomești

Botești (NT)

Gorban

Plugari

Trifești

Bozieni (NT)

Gropnița

Popricani

Țuțora

Brăești

Grozești

Prisăcani

Ungheni

Butea

Hălăucești

Probota

Valea Lupului

Ceplenița

Hărmănești

Răchiteni

Victoria

Ciohorăni

Holboca

Răducăneni

Vlădeni

Ciortești

Horlești

Rediu

Voinești

Ciurea

Ion Creangă (NT)

Românești

 

Coarnele Caprei

Ion Neculce

Ruginoasa

 

Comarna

Ipatele

Sagna (NT)

 

Costești

Lespezi

Scobinți

 

Cotnari

Lețcani

Sinești

 

Cristești

Lungani

Șipote

 

Cucuteni

Mircești

Sirețel

 

Dagâța

Mironeasa

Stolniceni-Prăjescu

 

 

 

Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, iar asigurarea alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia necesită un efort continuu.

 

Reţea alimentare cu apă (aducțiuni + distribuție) în exploatare – Total: 4.262 km

Judeţul Iaşi: 3.981 km

Județul Neamț: 281 km

 

Rețea aducțiune - Total: 989 km, din care:

Judeţul Iaşi: 866 km, din care:

Aducțiune Timișești: 197 km

Aducțiune Prut: 59 km

Aducțiune Iași: 3 km

Aducțiune Zona Metropolitană Iași: 91 km

Aducțiune (alte surse): 515 km

Județul Neamț: 123 km, din care:

Aducțiune Timișești: 98 km

Aducțiune (alte surse): 25 km

 

Rețea de distribuție - Total: 3.273 km, din care:

 

Judeţul Iaşi: 3.115 km, din care:

Zona Metropolitană: 1.201 km, din care:

Municipiul Iași: 498 km

Zona Metropolitană Iași (exclusiv Iași): 702 km

Zona Județeană Iași: 1.915 km

Județul Neamț: 158 km

 

Rezervoare de înmagazinare apă: 215 cu o capacitate de stocare de 176.033 mc, din care:

Judeţul Iaşi203 rezervoare cu o capacitate de stocare de 172.913 mc, din care:

Municipiul Iaşi: 28 rezervoare cu o capacitate de stocare de 101.180 mc 

Alte localităţi: 175 rezervoare cu o capacitate de stocare de 71.733 mc 

Judeţul Neamț12 rezervoare cu o capacitate de stocare de 3.120 mc

 

Staţii de tratare11, cu o capacitate de tratare de 169.695 mc/zi, din care: 

Judeţul Iaşi: 9, cu o capacitate de tratare de 116.559 mc/zi, din care:

Zona Metropolitană Iași: 2, cu o capacitate de tratare de 100.560 mc/zi

Zona Județeană Iași: 7, o capacitate de tratare de 15.999 mc/zi

Judeţul Neamț: 2, cu o capacitate de tratare de 53.136 mc/zi

 

Stații de pompare apă brută: 49, din care:

Județul Iași: 34, din care:

Zona Metropolitană Iași: 4

Zona Județeană Iași: 30

Județul Neamț: 1

 

Stații de clorare: 94, din care:

Județul Iași: 88, din care:

Zona Metropolitană Iași: 17, din care:

Municipiul Iași: 4

Zona Județeană Iași: 71

Județul Neamț: 6

 

Stații de pompare apă potabilă: 137, din care:

Județul Iași: 131                  

ZMI, din care: 38                   

Municipiul Iași: 13                

ZJI: 99            

Județul Neamț: 6                 

 

Activitatea de exploatare a rețelei de canalizare și de epurare a apelor uzate

 

Persoane deservite: 354.196

APAVITAL S.A. asigură canalizarea și epurarea apelor uzate din: Municipiul Iași și Municipiul Pașcani

Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei

Următoarele comune, în număr de: 52

 

Aroneanu

Gherăești (NT)

Răducăneni

Bălțați

Golăiești

Ruginoasa

Bârnova

Gorban

Sagna (NT)

Belcești

Hălăucești

Scobinți

Bivolari

Hărmănești

Șipote

Botești (NT)

Holboca

Stolniceni-Prăjescu

Bozieni (NT)

Ion Neculce

Strunga

Brăești

Ipatele

Tansa

Ceplenița

Lețcani

Țibănești

Ciurea

Mircești

Țigănași

Cotnari

Mironeasa

Todirești

Cristești

Miroslava

Tomești

Dagâța

Moșna

Trifești

Deleni

Moțca

Valea Lupului

Doljești (NT)

Movileni

Victoria

Dumești

Plugari

Vlădeni

Erbiceni

Prisăcani

 

Fântânele

Probota

 

              

Rețea canalizare - Total:  1.565 km, din care:

 

Județul Iași: 1.463 km, din care:

Zona Metropolitană Iași: 825 km, din care:

Municipiul Iași: 504 km

Zona Metropolitană Iași (exclusiv Mun.): 321 km

Zona Județeană Iași: 638 km

Județul Neamț: 102 km

 

Stații pompare apă uzată: 258, din care:

 Județul Iași: 211, din care:

Zona Metropolitană Iași: 65

Municipiul Iași: 10

Zona Județeană Iași: 146

Județul Neamț: 47

 

Stații de epurare: 46, cu o capacitate de epurare de: 420.969 mc/zi, din care:

Județul Iași: 41, cu o capacitate de epurare de: 418.822 mc/zi, din care:

Zona Metropolitană Iași: 4, cu o capacitate de epurare: 349.661 mc/zi, din care:

Municipiul Iași: 1, cu o capacitate de epurare de: 348.451 mc/zi

Zona Județeană Iași: 37, cu o capacitate de epurare de: 69.161 mc/zi

Județul Neamț: 5, cu o capacitate de epurare de: 2.147 mc/zi

 

Alte activităţi  

Vidanjare - Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.

Proiectare - Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii APAVITAL S.A. şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare, reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.

Defectoscopie - Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de  distribuţie  a apei (cum ar fi lipsa de presiune sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă.

Metrologie - Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare cu Diametru Nominal DN 50-150 mm.

Cartare GIS - Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.

 

Analize de laborator:  

Analize fizico – chimice – microbiologice la apa potabilă prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi microbiologice, pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului. 

Analize fizico-chimice - biologice pentru apa uzată - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.), la solicitarea scrisă a clientului.