Profil companie

Activitatea de bază  

  • Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN - 3600
  • Colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

 

Activitatea de captare şi distribuţie

  • Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 24 ore/ 24 ore, la niveluri de calitate corespunzătoare standardelor în vigoare.
  • Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.
  • Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever la toate obiectivele.

      Persoane deservite: 555,534

APAVITAL S.A. are ca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilă şi industrială în:

  • Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani
  • Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei
  • Comunele următoare - în număr de: 86

Alexandru Ioan Cuza

Deleni

Miroslava

Stolniceni-Prăjescu

Andrieșeni

Doljești (NT)

Miroslovești

Strunga

Aroneanu

Dumești

Mogoșești

Tansa

Balș

Erbiceni

Mogoșești-Siret

Tătăruși

Bălțați

Fântânele

Moșna

Țibănești

Bârnova

Focuri

Moțca

Țigănași

Belcești

Gherăești (NT)

Movileni

Timișești (NT)

Bivolari

Golăiești

Oțeleni

Todirești

Botești (NT)

Gorban

Plugari

Tomești

Bozieni (NT)

Gropnița

Popricani

Trifești

Brăești

Grozești

Prăjeni (BT)

Țuțora

Butea

Hălăucești

Prisăcani

Ungheni

Ceplenița

Hărmănești

Probota

Valea Lupului

Ciohorăni

Holboca

Răchiteni

Victoria

Ciortești

Horlești

Răducăneni

Vlădeni

Ciurea

Ion Creangă (NT)

Rediu

Voinești

Coarnele Caprei

Ion Neculce

Românești

Boghicea(NT)

Comarna

Ipatele

Ruginoasa

 

Costești

Lespezi

Sagna (NT)

 

Cotnari

Lețcani

Scobinți

 

Cristești

Lungani

Sinești

 

Cucuteni

Mircești

Șipote

 

Dagâța

Mironeasa

Sirețel

 

 

 

Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, iar asigurarea alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia necesită un efort continuu.

 

Reţea alimentare cu apă (aducțiuni + distribuție) în exploatare – Total: 4.497 km

Judeţul Iaşi: 4.118 km

Județul Neamț: 346 km

Județul Botoșani: 33 km

 

Rețea aducțiune - Total: 1.033 km, din care:

Judeţul Iaşi: 886 km, din care:

Aducțiune Timișești: 197 km

Aducțiune Prut: 59 km

Aducțiune Iași: 3 km

Aducțiune Zona Metropolitană Iași: 107 km

Aducțiune (alte surse): 520 km

Județul Neamț: 131 km, din care:

Aducțiune Timișești: 98 km

Aducțiune (alte surse): 34 km

Județul Botoșani: 16 km

 

Rețea de distribuție - Total: 3.464 km, din care:

Judeţul Iaşi: 3.232 km, din care:

Zona Metropolitană: 1.267 km, din care:

Municipiul Iași: 498 km

Zona Metropolitană Iași (exclusiv Iași): 768 km

Zona Județeană Iași: 1.965 km

Județul Neamț: 215 km

Județul Botoșani: 17 km

 

Rezervoare de înmagazinare apă: 226 cu o capacitate de stocare de 178.501 mc, din care:

Judeţul Iaşi208 rezervoare cu o capacitate de stocare de 174.171 mc, din care:

Municipiul Iaşi: 28 rezervoare cu o capacitate de stocare de 101.180 mc 

Alte localităţi: 180 rezervoare cu o capacitate de stocare de 72.991 mc 

Judeţul Neamț16 rezervoare cu o capacitate de stocare de 3.930 mc

Județul Botoșani: 2 rezervoare cu o capacitate de 400 mc

 

Staţii de tratare12, cu o capacitate de tratare de 170.295 mc/zi, din care: 

Judeţul Iaşi: 10, cu o capacitate de tratare de 117.159 mc/zi, din care:

Zona Metropolitană Iași: 2, cu o capacitate de tratare de 100.560 mc/zi

Zona Județeană Iași: 8, o capacitate de tratare de 16.599 mc/zi

Judeţul Neamț: 2, cu o capacitate de tratare de 53.136 mc/zi

Judeţul Botoșani: 0, cu o capacitate de tratare de 0 mc/zi

 

Stații de pompare apă brută: 51, din care:

Județul Iași: 36, din care:

Zona Metropolitană Iași: 4

Zona Județeană Iași: 32

Județul Neamț: 15

Județul Botoșani: 0

 

Stații de clorare: 105, din care:

Județul Iași: 93, din care:

Zona Metropolitană Iași: 21, din care:

Municipiul Iași: 4

Zona Județeană Iași: 73

Județul Neamț: 10

Judeșul Botoșani: 2

 

Stații de pompare apă potabilă: 148, din care:

Județul Iași: 138                  

Zona Mteropolitană Iași, din care: 43                    

Municipiul Iași: 13                

Zona Județeană Iași: 105      

Județul Neamț: 8

Județul Botoșani: 2              

 

Activitatea de exploatare a rețelei de canalizare și de epurare a apelor uzate

 

Persoane deservite: 365.932

APAVITAL S.A. asigură canalizarea și epurarea apelor uzate din: Municipiul Iași și Municipiul Pașcani

Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei

Următoarele comune, în număr de: 55

 

Aroneanu

Golăiești

Probota

Bălțați

Gorban

Răducăneni

Bârnova

Hălăucești

Ruginoasa

Belcești

Hărmănești

Sagna (NT)

Bivolari

Holboca

Scobinți

Botești (NT)

Horlești

Șipote

Bozieni (NT)

Ion Creangă (NT)

Stolniceni-Prăjescu

Brăești

Ion Neculce

Strunga

Ceplenița

Ipatele

Tansa

Ciurea

Lețcani

Țibănești

Cotnari

Mircești

Țigănași

Cristești

Mironeasa

Todirești

Dagâța

Miroslava

Tomești

Deleni

Moșna

Trifești

Doljești (NT)

Moțca

Valea Lupului

Dumești

Movileni

Victoria

Erbiceni

Plugari

Vlădeni

Fântânele

Prăjeni (BT)

 

Gherăești (NT)

Prisăcani

 

              

Rețea canalizare - Total:  1.704 km, din care:

 

Județul Iași: 1.559 km, din care:

Zona Metropolitană Iași: 869 km, din care:

Municipiul Iași: 504 km

Zona Metropolitană Iași (exclusiv Mun.): 365 km

Zona Județeană Iași: 689 km

Județul Neamț: 139 km

Județul Botoșani: 6 km

 

Stații pompare apă uzată: 308, din care:

 Județul Iași: 246, din care:

Zona Metropolitană Iași: 88

Municipiul Iași: 10

Zona Județeană Iași: 158

Județul Neamț: 60

Județul Botoșani: 2

 

Stații de epurare: 50, cu o capacitate de epurare de 422.456 mc/zi, din care:

Județul Iași: 43, cu o capacitate de epurare de 419.259 mc/zi, din care:

Zona Metropolitană Iași: 4, cu o capacitate de epurare 349.661 mc/zi, din care:

Municipiul Iași: 1, cu o capacitate de epurare de 348.451 mc/zi

Zona Județeană Iași: 39, cu o capacitate de epurare de 69.598 mc/zi

Județul Neamț: 6, cu o capacitate de epurare de 2.747 mc/zi

Județul Botoșani: 1, cu o capacitate de epurare de 450 mc/zi

 

Alte activităţi  

Vidanjare - Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.

Proiectare - Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii APAVITAL S.A. şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare, reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.

Defectoscopie - Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de  distribuţie  a apei (cum ar fi lipsa de presiune sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă.

Metrologie - Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare cu Diametru Nominal DN 50-150 mm.

Cartare GIS - Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.

 

Analize de laborator:  

Analize fizico – chimice – microbiologice la apa potabilă prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi microbiologice, pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului. 

Analize fizico-chimice - biologice pentru apa uzată - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.), la solicitarea scrisă a clientului.