Structura organizatorică

Structura organizatorică a APAVITAL S.A. începând cu 01.07.2024

 

Actuala organigramă aprobată prin Decizia nr. 78/26.11.2021, urmărește perfecționarea modelului organizațional al APAVITAL S.A. prin alinierea la prioritățile strategice de dezvoltare a societății, vizând în principal:

* flexibilizarea structurilor organizatorice specifice entităților de dimensiuni mari și intensificarea componentei participative a managementului;

* adaptarea la cerințele impuse de extinderea geografică a companiei, pe fondul creșterii ariei de operare, inclusiv la nivel internațional (Republica Moldova);

* implementarea unui management al activelor societății în vederea unei abordări coordonate a optimizării costurilor, riscurilor serviciului, a performanței și durabilității  infrastructurii publice;

* reorganizarea activității de epurare a apelor uzate, astfel încât Secția Epurare să poată prelua și acoperi întreaga activitate din aria de operare;

* conformarea la cerințele legale privind funcționarea unor entități acreditate de organismele de reglementare.