80% dintre contractele programului de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată la nivelul judeţului Iaşi sunt în derulare
05 septembrie 2023 Media

Modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi progresează într-un ritm susţinut, cu 29 de contracte, în valoare de peste 277 milioane de euro, în derulare, din cele 36 care compun programul de investiţii denumit „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 - 2020”, derulat de APAVITAL cu sprijinul fondurilor europene. Restul de şapte contracte vor fi încheiate anul acesta: şase sunt în licitaţie şi au o valoare de peste 114 milioane de euro, iar un contract este în pregătire, pentru a fi lansat in licitaţie publică, cu o valoare de 0.3 milioane de euro. Acestea sunt contracte de execuţie lucrări, achiziţionare echipamente şi servicii de audit financiar.

 

După finalizarea lucrărilor de modernizare şi extindere, peste 100 de localităţi din judeţul Iaşi vor avea canalizare şi apă din sursă sigură prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Investiţiile prevăd, pentru sistemul de apă potabilă, construcţia a 312 km și reabilitarea a 28 de km de rețea, înfiinţarea a 256 km de rețea de aducțiune şi modernizarea altor 38 de km, construirea a 50 de staţii de pompare, a 43 de rezervoare de înmagazinare şi a 23 de staţii de clorinare. Astfel, prin intermediul proiectului, gradul de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă va creşte de la 78% la 84%.

 

Pentru a moderniza şi a extinde sistemul de apă uzată se vor construi 536 km şi se vor reabilita 13 km de rețea de canalizare. De asemenea, investiţiile includ construcţia a 230 de km de conducte de refulare apă menajeră, a 362 stații de pompare a apei uzate pe lângă înfiinţarea a 4 stații noi de epurare a apelor menajere şi modernizarea unei astfel de staţii. Toate aceste lucrări de modernizare şi extindere ne vor permite să creştem gradul de conectare a populației din judeţul Iaşi la rețeaua de canalizare, precum şi nivelul de colectare şi epurare a apelor uzate de la 65% la 77%.

 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul nostru. Accesarea fondurilor europene nerambursabile prin POIM 2014-2020 reprezintă o oportunitate pentru APAVITAL și pentru autoritățile locale de a asigura servicii de alimentare cu apă și de canalizare la standarde europene, de a crește rata de conectare a locuitorilor la serviciile de apă/canalizare în aria de operare a APAVITAL, precum și de a proteja sursele de apă împotriva riscurilor de poluare, realizându-se astfel conformarea cu prevederile directivelor europene în acest domeniu.

 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de peste 504 milioane EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.