Alte nouă localităţi din judeţul Iaşi vor beneficia de infrastructură modernizată de apă şi apă uzată
10 august 2023 Media

APAVITAL S.A. a semnat joi, 10 august 2023, două contracte de lucrări: IS-CL-01 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona metropolitană a municipiului Iași – zona Nord (Lot 1), precum şi IS-CL-13 Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul Iaşi - axa 11 - Oţeleni - Conducta Timişeşti, ambele în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.

Lucrările de modernizare din cadrul Lotului 1 al contractului IS-CL-01 se vor derula în Iaşi şi vor permite reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de aprox. 9,5 km, înlocuirea a peste 7 km de canalizare şi extinderea acesteia cu aproape 6 km. Se vor construi şapte staţii de pompare apă uzată, împreună cu conductele de refulare aferente. Modernizarea infrastructurii de apă uzată include şi localităţile Dancu şi Holboca, unde se va extinde reţeaua de apă menajeră cu peste 2.6 km şi se va înfiinţa o staţie de pompare apă uzată. De asemenea, cetăţenii din Rediu şi Breazu vor beneficia de modernizarea canalizării actuale, care se va extinde cu peste 15 km şi va include opt staţii de pompare apă uzată împreună cu conductele de refulare necesare.

Aceste lucrări de modernizare vor fi realizate de către Asocierea CONEST S.A. (Lider) şi CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. (Asociat) împreună cu BIFA AUTOMATIZĂRI S.R.L. şi GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L., în calitate de subcontractanţi. Valoarea contractului este de 102.674.778,26 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 20 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este de 60 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul celui de-al doilea contract, IS-CL-13, locuitorii din Săbăoani, Doljeşti, Oţeleni şi Brăeşti vor beneficia, la finalizarea lucrărilor, de infrastructură modernă de alimentare cu apă şi canalizare. Conducta de aducţiune de apă ce traversează aceste localităţi va avea o lungime de peste 31 km. Localitatea Oțeleni va avea o reţea nouă de alimentare cu apă cu o lungime de aproape 9 km, o reţea de canalizare de peste 8.6 km, o gospodărie de apă cu stație de pompare şi opt staţii de pompare apă uzată cu conductele de refulare aferente.

Lucrările de construcţie din cadrul contractului IS-CL-13 vor fi realizate de către Asocierea CONEST S.A. (Lider) şi CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. (Asociat) împreună cu DAMIENA S.R.L., în calitate de subcontractant. Valoarea contractului este de 172.930.141,16 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 25 de luni, la care se adaugă o perioadă de notificare a defectelor/perioadă de garanție de 60 de luni.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.