A fost semnat contractul de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Iași, în valoare de 509,2 milioane euro
11 februarie 2021 Media

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și APAVITAL au semnat în data de 10 februarie 2021 contractul de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în valoare de 509,2 milioane de euro (inclusiv TVA).

 

Beneficiile proiectului sunt următoarele:
- 200.000 de locuitori vor beneficia în premieră de servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății;
- 80.000 de locuitori vor beneficia în premieră de servicii de colectare si epurare a apelor uzate;
- va crește siguranța în alimentarea cu apă a populației, prin reducerea discontinuității serviciului și creșterea calității apei potabile distribuite.
 

Proiectul se va realiza prin intermediul a 14 contracte de lucrări, patru contracte de furnizare echipamente și două contracte de servicii, urmând a fi realizate următoarele lucrări de investiții:
 

Apă potabilă

- 312 km rețea nouă de distribuție
- 28 km de rețea de distribuție reabilitată
- 256 km de rețea nouă de aducțiune
- 38 km rețea de aducțiune reabilitată
- 50 stații de pompare
- 43 de rezervoare de înmagazinare a apei
- 23 stații de tratare a apei
 

Apă uzată

- 536 km de rețea nouă de canalizare
- 13 km de rețea de canalizare reabilitată
- 4 stații noi de epurare a apelor uzate
- 1 stație de epurare a apelor uzate reabilitată
- 362 stații noi de pompare a apei uzate
- 230 km de conducte de refulare a apei uzate realizate.
 

Prin intermediul proiectului, va fi îmbunătățită infrastructura de apă potabilă de și de apă uzată în 40 unități administrativ-teritoriale: municipiile Iași și Pașcani, orașele Hârlău, Podu Iloaiei și Tg. Frumos, comunele Al. I. Cuza, Bârnova, Ceplenița, Ciortești, Ciurea, Comarna, Costești, Costuleni, Cotnari, Cozmești, Cristești, Deleni, Dobrovăț, Heleșteni, Holboca, Ion Neculce, Lespezi, Moțca, Miroslava, Mogoșești, Oțeleni, Popești, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Scânteia, Scobinți, Schitu-Duca, Sinești, Tătăruși, Tomești, Țibana, Valea Lupului, Valea Seacă și Voinești.

 

Contribuția ApaVital va fi de 6% din valoarea întregului proiect, iar costurile eligibile sunt de 94%, din care contribuția bugetelor locale va fi de 2%, cea a bugetului de stat va fi 13%, iar fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană vor fi în procent de 85%.

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.