Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu/respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu
16 decembrie 2020 Media

APAVITAL S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în următoarele UAT-uri din județul Iași: Rediu, Valea Lupului, Iași, Holboca, Tomesti, Comarna, Ciurea, Bârnova, Miroslava, Lețcani, Popricani, Mogoșești, Grajduri, Scânteia, Dobrovăț, Costuleni, Prisăcani, Schitu Duca, Ciortești, Cozmești, Gorban, Sinești, Popești, Lungani, A.I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Valea Seacă, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești, Tărgu Frumos, Ion Neculce, Podu Iloaiei, Pașcani, Oțeleni, Brăesti, Răchiteni și următoarele UAT-uri din județul Neamț: Timișești, Doljești,Tămășeni și Săbăoani.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iași din municipiul Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iaşi, în zilele luni – joi, între orele 8.00 -16:30 și vineri orele 8.00 - 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iaşi, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.