Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei
11 aprilie 2023 Media

În data de 6 aprilie 2023, cu începere de la ora 11, la sala de conferințe a Hotelului “Ramada Parc” din București a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei.

În prima parte a Adunării Generale, s-a derulat o reuniune de lucru a membrilor Asociației cu Doamna Oana Marie ARAT – Director General al Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (Programul Dezvoltare Durabilă), abordându-se în principal fazarea proiectelor și sistemul de garanții. Ulterior, în cadrul evenimentului a avut o intervenție Domnul Ionel TESCARU - Președintele Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, accentuând necesitatea corelării programelor de investiții cu obligațiile de conformare rezultate din Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Ordonanța nr 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

În a doua parte a Adunării Generale s-a procedat la prezentarea și aprobarea sau ratificarea, după caz, a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2022, Bilanțului Contabil pentru exercițiul financiar al anului 2022, Raportului Comisiei de Cenzori, precum și a Situațiilor financiare pe anul 2022.

De asemenea, a fost prezentat Programul de activitate al Asociației pentru anul 2023. Un accent deosebit se pune pe creșterea vizibilității sectorului de apă la nivelul autorităților centrale și locale și stimularea dialogului și a cooperării între actorii relevanți din sectorul de alimentare și tratare a apelor, prin introducerea unor indicatori de performanță: minim 4 întâlniri online și 2 întâlniri fizice/ comisie, începând cu luna martie 2023; participarea a minim o instituție centrală la întâlnirile organizate de către ARA; minim un comunicat/ eveniment promovat pe întreaga infrastructură de comunicare ARA, precum și valorificarea materialelor în revista ARA – minim 3 evenimente/ număr.

Totodată, în cadrul Adunării Generale s-au făcut informări privind Expoziția de Specialitate “EXPOAPA” 2023 și evenimentele conexe, precum și privind Conferința Tehnico-Științifică 2023 “INDUSTRIA APEI - PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE”.

Documentele Adunării Generale și prezentările susținute se pot lectura în site-ul Asociației, Platforma de comunicare, destinată membrilor.  

Asociația Română a Apei dezvoltă în continuare Conceptul ”Industria Apei ca proiect de țară” prin colaborarea cu autoritățile centrale și locale, dar și cu companiile private (constructori și consultanți) și cu mediul academic, în vederea reconstrucției sectorului de alimentare cu apă, motor de dezvoltare a economiei naționale.

La nivelul Asociației se urmărește dezvoltarea componentei profesionale, prin crearea și implementarea de ghiduri de bună practică,  în vederea creşterii performanţelor operaţionale şi a capacităţii instituţional - administrative a membrilor ARA.