Detalii și informații privind investițiile realizate în municipiul Pașcani pentru reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate realizate prin POIM
10 mai 2023 Media

 

Având în vedere apariția a numeroase solicitări de detalii și informații privind investițiile realizate în mun. Pașcani pentru reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate realizate prin POIM, facem următoarele precizări:

  • În această perioadă în municipiul Pașcani și în suburbiile Gâștești, Lunca, Sodomeni, Boșteni și Blăgești se desfășoară lucrări în cadrul proiectului POIM al APAVITAL. Rezultatul final va consta în înlocuirea, extinderea și realizarea de rețele de distribuție a apei și de canalizare a apelor uzate pe un număr semnificativ de străzi din mun. Pașcani și suburbiile sale. Lista detaliată a străzilor pe care se realizează lucrările a fost comunicată public și poate fi găsită atât în presa locală, cât și pe pagina de Facebook a Primăriei mun. Pașcani.
  • Pentru lucrările la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate care sunt realizate în această perioadă în mun. Pașcani și în suburbiile sale de către firmele de construcții contractante toate costurile și cheltuielile sunt suportate și realizate integral din resursele financiare ale proiectului POIM.
  • Prin intermediul proiectului POIM implementat de APAVITAL sunt finanțate inclusiv cheltuielile cu avizarea, proiectarea și executarea branșamentelor la apă și a racordurilor de canalizare, aici fiind incluse toate materialele necesare, inclusiv căminele de branșament și de racord, precum și contravaloarea contorilor de apă potabilă, pentru locuințele și proprietățile utilizatorilor din zonele cuprinse în proiect.
  • De la beneficiari nu se solicită, nici din partea reprezentanților APAVITAL, nici ai constructorului nici un fel de contribuție financiară, nici totală, nici parțială, pentru lucrările realizate pe domeniul public, în cazul noilor rețele de apă și de canalizare, realizate prin proiectul POIM.
  • Lucrările care rămân integral în sarcina utilizatorilor sunt cele de pe proprietățile lor private, respectiv din case ori de la locurile proprii de consum până la intrarea în căminele de branșament (pentru apă) sau de racord (pentru canalizare).