Anunț de începere a proiectului „Tratarea și utilizarea biogazului cu instalații de cogenerare de înaltă eficiență în Stația de Epurare DANCU – IAȘI, Cod MySMIS 158484”
14 iulie 2023 Media

Iași - 14 Iulie 2023

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor,

Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor,

Proiect: „Tratarea și utilizarea biogazului cu instalații de cogenerare de înaltă eficiență în Stația de Epurare DANCU – IAȘI, Cod MySMIS 158484”

Beneficiar: APAVITAL S.A., IAȘI, România

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI

 

1. APAVITAL S.A., cu sediul in România, județul Iași, Municipiul Iași, str. Mihai Costăchescu 6, număr de telefon 0232.215.410, e-mail: contact@apavital.ro, a lansat, începând cu data de 14 Iunie 2023, implementarea proiectului „Tratarea și utilizarea biogazului cu instalașii de cogenerare de înaltă eficiență în Stația de Epurare DANCU – IAȘI, Cod MySMIS 158484”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, conform contractului de finanțare numărul 2244 /14.06.2023, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;

2. Bugetul total al proiectului este de 8.168.106,74 lei, fără TVA (9.705.627,30 lei, cu TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune și 15% bugetul de stat. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către APAVITAL S.A.

3. Proiectul va fi implementat în România, județul Iași, SEAU Dancu, DJ 249A, număr cadastral 134352.

4. Durata implementării proiectului: proiectul va fi implementat până la 31 Decembrie 2023.

5. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de producție de energie din surse regenerabile prin construirea unei centrale de producție a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficiență de către APAVITAL S.A. IAȘI, în amplasamentul Stației de Epurare a Apei Uzate DANCU, în vederea asigurării unei ponderi cât mai mari din necesarul de energie electrică și termică al acesteia.

Principalele rezultate ale proiectului:

- Crearea unei centrale de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență cu o putere totală instalată de 640kWe (2 x 320 kWe);

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției: 1.485,76 tone CO2 echivalent /an;

- Reducerea intensitații energetice a activității: 387,20 t.e.p./an;

- O economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului.

6. Detalii suplimentare pot fi obținute de la:

• Numele persoanei de contact: Radu Bălăşoiu

• Pozitie: Manager de proiect

• Adresa: România, județul Iași, str. Mihai Costăchescu 6, oraș Iași

• Număr de telefon: 0743.524.064, e-mail: radu.balasoiu@apavital.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.