Anunț de începere a proiectului „Extinderea sistemului informatic prin integrarea sistemelor ERP, GIS și SCADA pentru optimizarea proceselor operaționale și de reducere a pierderilor la nivelul operatorului regional ApaVital Iași, Cod MySMIS 158071”
13 iulie 2023 Media

Iași - 13 Iulie 2023

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Proiect: „Extinderea sistemului informatic prin integrarea sistemelor ERP, GIS și SCADA pentru optimizarea proceselor operaționale și de reducere a pierderilor la nivelul operatorului regional Apavital Iași, Cod MySMIS 158071”

Beneficiar: APAVITAL S.A., IAȘI, România

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI

 

1. APAVITAL S.A., cu sediul în Romania, județul Iași, Municipiul Iași, str. Mihai Costăchescu 6, număr de telefon 0232.215.410, e-mail: contact@apavital.ro, a lansat, începând cu data de 12 Iunie 2023, implementarea proiectului „Extinderea sistemului informatic prin integrarea sistemelor ERP, GIS și SCADA pentru optimizarea proceselor operaționale și de reducere a pierderilor la nivelul

operatorului regional Apavital Iași, Cod MySMIS 158071”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, conform contractului de finanțare numărul 2236/12.06.2023, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;

2. Bugetul total al proiectului este de 7.520.411,39 lei, fără TVA (8.949.289,56 lei, cu TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% contribuție beneficiar. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către APAVITAL S.A.

3. Proiectul va fi implementat în România, la sediul APAVITAL S.A - Str. M Costăchescu nr. 6, Municipiul Iași, cod poștal 700495, județul Iași, România

4. Durata implementării proiectului: proiectul va fi implementat până la 31 Decembrie 2023.

5. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de digitalizare al APAVITAL S.A. în vederea optimizării operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului (inclusiv reducerea pierderilor de apă).

Principalele rezultate specifice ale proiectului:

- O aplicație software pentru managementul activelor instalată, integrată și funcțională, la nivelul companiei;

- Un sistem pentru securitate cibernetică pus în funcțiune la nivelul companiei;

- O aplicație software pentru monitorizarea apei neaducătoare de venit instalată, integrată și funcțională, la nivelul companiei;

- O platformă de integrare operatională dezvoltată, instalată și funcțională;

- Două soluții containerizate complet echipate cu tablou electric, grup electrogen, rack-uri echipamente si PDU, sistem climatizare, sistem securitate și sistem monitorizare instalate și funcționale la nivelul companiei;

- Două servere (minim 22 TB) instalate și funcționale la nivelul companiei;

- Un proiect implementat în limitele de cost, timp și calitate asumate prin proiectul propus.

 

Proiectul propus contribuie la o economie cuantificată în:

- Pierderi de apă evitate: 447.149,34 m³/an,

- Consum de energie electrică evitat: 281,70 MWh/an;

- Amprenta de mediu evitată: 92,96 tone CO2 echivalent/an.

 

6. Detalii suplimentare pot fi obținute de la:

• Numele persoanei de contact: Alin Moscalu

• Poziție: Manager de proiect

• Adresa: România, județul Iași, str. Mihai Costăchescu 6, oraș Iași

• Număr de telefon: 0722 627.698, E-mail: alin.moscalu@apavital.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.