Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
21 iunie 2022 Media

ANEXA 5.T

    la procedură

APAVITAL S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în următoarele UAT-uri din județul Iași: Rediu, Valea Lupului, Iași, Holboca, Tomești, Comarna, Ciurea, Bârnova, Miroslava, Lețcani, Popricani, Mogoșești, Grajduri, Scânteia, Dobrovăț, Costuleni, Prisacani, Schitu Duca, Ciortești, Cozmești, Gorban, Sinești, Popești, Lungani, A.I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Valea Seacă, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești, Târgu Frumos, Ion Neculce, Podu Iloaiei, Pașcani, Oțeleni, Brăești, Răchiteni și următoarele UAT-uri din județul Neamț: Timișești, Doljești, Tămășeni și Săbăoani.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iași din municipiul Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iaşi, în zilele de luni până joi, între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iaşi, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.