Situația alimentării cu apă potabilă a comunelor Andrieșeni și Bivolari
01 iulie 2022 Media

Sistemul care alimentează cu apă potabilă comunele Bivolari și Andrieșeni a fost preluat în exploatare de RAJAC/APAVITAL S.A. Iași în anul 2007, de la S.C. APA GRUP S.A. Botoșani. Sistemul a fost proiectat și executat pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă din rezervorul Libertatea, de 1.000 mc capacitate, aflat în exploatarea operatorului din județul Botoșani (Nova Apaserv S.A. Botoșani în momentul de față).

În aceste condiții, distribuția apei potabile către utilizatorii din comunele Andrieșeni și Bivolari depinde exclusiv de buna funcționare a rezervorului de apă potabilă Libertatea, dar și de funcționarea corespunzătoare a sistemului de captare a apei de la sursa de apă brută Stânca și a celui de tratare.

În data de 15 iunie, Nova Nova Apaserv S.A. Botoșani a informat APAVITAL S.A. că Administrația Națională Apele Române – Exploatarea Complexă Stânca-Costești are programate lucrări în zona stației de pompare Stânca, în vederea remedierii unor defecțiuni pe conducta de aducțiune, motiv pentru care mai multe orașe și comune din județul Botoșani, dar și comunele Bivolari și Andrieșeni din județul Iași vor resimți probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, până în jurul datei de 24 iunie 2022. În urma acestei înștiințări, APAVITAL S.A. a întocmit un program de furnizare al apei în zonă, zilnic, între orele 07.00 – 11.00, pe perioada anunțată, pentru a putea asigura o minimă distribuție a apei către utilizatorii din comunele Andrieșeni și Bivolari. 

În data de 20 iunie 2022, Nova Apaserv Botoșani ne-a înștiințat că lucrările efectuate în zona stației de pompare Stânca vor determina întreruperea totală a furnizării apei către utilizatorii menționați, până în data de 27 iunie 2022 (inclusiv), acest lucru fiind adus la cunoștința utilizatorilor din comunele Bivolari și Andrieșeni, printr-un comunicat de presă APAVITAL S.A.. 

Din data de 28 iunie 2022, când ar fi trebuit să înceapă furnizarea apei potabile în condiții normale, alimentarea cu apă s-a realizat sporadic, în cantități insuficiente și pe perioade scurte de timp, ceea ce nu ne-a permis asigurarea rezervelor de apă potabilă necesare realizării distribuției. Mai mult, pe fondul scăderii drastice a rezervelor de apă, din ziua de 30 iunie, până în dimineața zilei de 1 iulie 2022, am fost puși în neplăcuta situație de a întrerupe total furnizarea apei către utilizatorii din comunele Andrieșeni și Bivolari. Toate acestea, în condițiile în care nu am primit nicio informare din partea Nova ApaServ Botoșani, privind eventuale probleme în ceea ce privește furnizarea apei din rezervorul Libertatea.

APAVITAL S.A. a transmis în data de 28 iunie 2022 o adresă oficială către Nova Apaserv Botoșani, prin intermediul căreia am solicitat să ni se transmită informări privind situația întreruperilor de apă către cele două comune din județul Iași, pentru a le aduce la cunoștința utilizatorilor noștri. Așteptăm răspuns la această solicitare de clarificare a situației.

Menționăm faptul că, în perioada 20 – 30 iunie 2022, APAVITAL S.A. a primit doar o parte din cantitatea de apă necesară pentru umplerea rezervoarelor Glăvănești (din care se alimentează satele comunei Andrieșeni) și Buruienești (din care se alimentează satele comunei Bivolari). Apa a fost furnizată cu întreruperi, ceea ce a dus la imposibilitatea înmagazinării ei în rezervoare, motiv pentru care unii utiIizatori din zonele înalte nu au primit apă nici în orele programului de furnizare. Situația s-a suprapus cu consumul mare de apă din această perioadă, determinat de perioada secetoasă pe care o traversăm.

Pentru a suplini o parte din aceste neajunsuri, APAVITAL S.A. a asigurat transporturi de apă cu cisterna în zonele afectate, respectiv circa 5.000 litri/zi, însă, pentru revenirea la normal, așteaptă clarificări din partea operatorului din județul Botoșani și respectarea programului de alimentare cu apă potabilă.