APAVITAL contractează noi lucrări de modernizare și extindere a sistemului de apă și canalizare din județul Iași
09 iunie 2022 Media

În data de 9 iunie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Pașcani, s-au semnat contractele de lucrări IS - CL 07 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 5: Răchiteni - A.I. Cuza - Heleșteni - Ruginoasa - Costești – Lot 1 (CL 07 Lot 1) și IS-CL 12 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 10: Pașcani (CL 12) din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, derulate de APAVITAL S.A. în calitate de Beneficiar.

Antreprenorul selectat pentru CL 07 Lot 1 este DAROCONSTRUCT SRL din Iaşi. În urma finalizării contractului, populaţia din localitățile Șcheia, A. I. Cuza, Oboroceni, Heleșteni, Rediu și Vascani va beneficia de o conductă nouă de aducţiune apă potabilă, iar în localităţile

Heleșteni şi Vascani se va construi câte o gospodărie de apă. De asemenea, se vor înfiinţa reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Heleşteni, Hărmăneasa şi Oboroceni şi reţele de canalizare în A. I. Cuza şi Șcheia. Valoarea contractului aferent Lotului 1 este de 82.880.600 lei fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție de 60 luni.

Antreprenorul care va executa lucrările aferente contractului CL 12 este DAROCONSTRUCT SRL din Iaşi. Lucrările constau în extinderea sistemului de apă şi canalizare în localitățile

Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni (UAT Pașcani). În Pașcani se va reabilita conducta de aducțiune apă pe o lungime de aproximativ 7 km, se va realiza o conductă de aducțiune nouă cu o lungime de aproximativ 3 km și se va construi o stație de pompare a apei potabile. În localitatea Gâștești se va construi o gospodărie de apă, care va cuprinde două rezervoare de 300 m3, o stație de clorinare și o stație de pompare.

În localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni vor fi reabilitate rețelele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 11 km, va fi extinsă rețeaua de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 14 km și va fi înființată o rețea de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 19 km. De asemenea, va fi reabilitată rețeaua de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 4 km, va fi extinsă rețeaua de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 9 km, va fi înființată rețea de canalizare menajeră cu o lungime de aproximativ 31 km și vor fi construite 21 de stații de pompare a apelor uzate. Contractul este în valoare de 92.777.000 lei fără TVA şi are o durată de execuție de 24 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție de 60 luni.

 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.