Noi reţele de apă potabilă şi canalizare vor fi înfiinţate printr-un contract de lucrări lansat în licitaţie publică de către APAVITAL S.A.
27 mai 2022 Media

În data de 21 mai 2022 a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), prin anunțul de participare CN 1042891, procedura de achiziție publică tip licitație deschisă pentru contractul IS-CL 04 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 2 - Iași - Mogoșești - Scânteia, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 - 2020”, derulat de APAVITAL S.A., în calitate de Beneficiar. Contractul include două loturi.

Prin Lotul 1, se vor construi conducte de aducţiune apă potabilă în localităţile Piciorul Lupului, Mogoşeşti şi Scânteia, împreună cu staţii de pompare a apei pentru a asigura presiunea necesară în reţea. De asemenea, se vor înfiinţa gospodării de apă în Mogoşeşti şi Scânteia.

Lucrările de modernizare vor duce la extinderea reţelei de alimentare cu apă şi la construcţia unei noi reţele de canalizare în localităţile Mogoşeşti, Mânjeşti şi Budeşti (UAT Mogoşeşti). Sistemul, astfel modernizat, va avea conducte noi de transport şi staţii de pompare apă potabilă şi apă uzată. De asemenea, locuitorii din Scânteia, Boroşeşti şi Ciocârleşti (UAT Scânteia) vor avea acces, la finalizarea lucrărilor de construcţie din cadrul acestui contract, la reţele noi de alimentare cu apă şi de canalizare. Pe lângă înfiinţarea acestor reţele, se vor construi staţii de pompare apă potabilă şi apă uzată.

Lotul 2 al contractului presupune construcţia unei staţii de epurare ce va fi amplasată în localitatea Scânteia, judeţul Iaşi, şi care va avea următoarea componentă: treaptă mecanică (grătar des, staţie de pompare, unitate compactă de pretratare), treaptă biologică (bazine biologice cu sisteme de aerare cu bule fine, filtre cu membrane sau biofiltre), unitate de dezinfecţie UV, treaptă de dozare reactiv pentru eliminarea chimică a fosforului, treaptă de nămol (deshidratare a nămolului şi depozit intermediar de nămol deshidratat). Staţia de epurare va primi apa uzată provenită de la sistemul de canalizare Scânteia. Emisarul staţiei de epurare va fi pârâul Rebricea. Populaţia echivalentă a staţiei de epurare este de 3.000 L.E.

Valoarea estimată a contractului este de 104.082.776 lei fără TVA.

Contractul pentru Lotul 1 include o durată de execuție a lucrărilor de 25 luni şi o perioadă de notificare a defectelor/perioadă de garanție de minim 36 de luni. Lotul 2 are o perioadă de 5 luni pentru partea de proiectare, o durată de execuţie de 14 luni şi o perioadă de 3 luni pentru testare.

Data limită de depunere a ofertelor este ziua de 21.07.2022, ora 15:00.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Proiectul îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Iași.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași