APAVITAL S.A. a început operațiunile de înlocuire a contoarelor de apă ce expiră metrologic
17 ianuarie 2022 Media

APAVITAL S.A. demarează, începând cu 17.01.2022, operațiunile de înlocuire a contoarelor de apă rece cu diametre de 15 mm și 20 mm, cărora le expiră perioada validă din punct de vedere metrologic, montate pe branșamentele utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă. În cadrul acestor operațiuni, contoarele aflate pe proprietatea utilizatorilor vor fi schimbate, costurile fiind suportate integral de APAVITAL S.A.. Așadar echipele de lucrători din teren nu au voie să perceapă nicio sumă de bani pentru lucrări în legătură cu schimbarea contorului.

Serviciul va fi prestat, în acest an, de către S.C. AP Krystian Group S.R.L., în numele și pentru APAVITAL S.A., în baza unui contract de prestări servicii. Echipele de lucrători ale prestatorului vor prezenta utilizatorilor, la cerere, adeverința emisă de APAVITAL S.A., pentru a se legitima.

Operațiunile se vor desfășura conform unor reguli de bază, după cum urmează:

  • verificarea integrității sigiliului aplicat elementelor de securizare ale capacului înseriat al contorului (unde există) și a elementelor de legătură ale acestuia;
  • evaluarea stării tehnice și a integrității contorului demontat cu scopul depistării eventualelor deficiențe funcționale, distrugerii accidentale sau a eventualelor intervenții neautorizate în scop de fraudă;
  • montarea contorului aflat în perioada de valabilitate a verificării metrologice;
  • efectuarea probei de etanșeitate a instalației și a existenței apei la gurile de consum ale utilizatorului;
  • aplicarea corespunzătoare a sigiliului personalizat prin toate orificiile contorului și elementelor de legătură situate în amonte și aval de contor.

Toate operațiunile enumerate mai sus se vor desfășura doar în prezența utilizatorului.

Înlocuirea contoarelor existente se face în baza Ordinului 148/2012 al Biroului Român de Metrologie Legală, ce vizează respectarea termenului de valabilitate a verificărilor metrologice periodice a mijloacelor de măsurare.  

Rugăm utilizatorii care vor fi contactați, să faciliteze accesul la contoarele de branșament și să confirme prin semnătură documentele care atestă efectuarea corespunzătoare a lucrărilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

 

Biroul de Presă APAVITAL S.A.