APAVITAL S.A. ajustează prețul apei industriale
11 februarie 2022 Media

Contextul economico-financiar al ultimilor ani a generat o tendință de majorare a costurilor și, implicit, a prețurilor și tarifelor practicate de majoritatea furnizorilor de produse și servicii, motiv pentru care APAVITAL S.A. este pusă în situația de a ajusta, de la 1 martie 2022, prețul pentru apa industrială furnizată utilizatorilor din întreaga arie de operare.

Noul preț al apei industriale va fi de 3,43 lei/mc (preț fără TVA), cu 0,21 lei/mc mai mult decât prețul practicat în momentul de față (3,22 lei/mc, fără TVA).

Ajustarea prețului pentru apa industrială furnizată în aria de operare APAVITAL S.A. a fost avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), prin avizul cu numărul 916.707, din data de 08.11.2021.

Noul preț al apei industriale a fost aprobat și de A.G.A. Asociației Regionale a Serviciilor de Apă – Canal Iași (ARSACIS), prin Hotărârea cu nr. 8 din data de 10.02.2022.

Ajustarea prețului apei industriale furnizate de APAVITAL S.A. s-a făcut prin aplicarea la prețul aprobat anterior a indicelui lunar al prețurilor de consum, de 106,49%, pentru perioada de referință martie 2020 – septembrie 2021.

Noul preț al apei industriale furnizate de APAVITAL S.A., valabil începând cu 1 martie 2022 este următorul:

Specificație  

Preț fără TVA

lei/mc

Preț cu TVA

lei/mc

Apă industrială pentru întreaga arie de operare

3,43

3,74