APAVITAL S.A. modifică prețurile la apă potabilă și tarifele la serviciile de canalizare/epurare
10 decembrie 2021 Media

În conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Iași, începând cu data de 1 ianuarie 2022, APAVITAL S.A. va modifica prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare. De asemenea, de la aceeași dată, se modifică și prețul pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii. Modificările de prețuri/tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin deciziile cu numerele 165 din 03.11.2021  și 208 din 08.12.2021. Strategia de tarifare este inclusă și în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Actul Adițional nr 38 / 26.08.2020.

În urma modificării, apa potabilă va avea un preț cu 1 leu și 2 bani mai mare pentru fiecare metru cub distribuit, iar tarifele la serviciile de canalizare/epurare vor crește cu 86 de bani/mc, valori care includ TVA. Prețul apei potabile produse și transportate în vederea redistribuirii va crește cu 29 de bani/mc cub (TVA inclus).

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. În data de 10 februarie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) a semnat Contractul de finanțare nr. 488/10.02.2021 pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Iași, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, care va cuprinde investiții de alimentare cu apă, realizarea de aducțiuni, construcția de rezervoare și de rețele de canalizare și stații de epurare. Printre altele, se vor construi 312 km de rețea nouă de apă potabilă și 256 km de rețea de aducțiune, 536 km de rețea nouă de canalizare, 50 de stații de pompare a apei potabile și 326 stații de pompare a apei uzate, 43 de rezervoare de apă, 23 stații de tratare a apei și 4 stații noi de epurare a apelor uzate. Până în momentul de față, APAVITAL S.A. a demarat procedurile de licitație pentru un număr de 6 contracte de lucrări din cadrul acestui proiect.

În urma implementării lucrărilor de investiții, 200.000 de locuitori vor avea acces pentru prima dată la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, iar 80.000 de locuitori vor beneficia în premieră de servicii de colectare si epurare a apelor uzate. Totodată, va crește siguranța în alimentarea cu apă a populației care beneficiază în acest moment de serviciile APAVITAL S.A., prin reducerea discontinuității serviciului și creșterea calității apei potabile distribuite.

Din modificarea de prețuri și de tarife se va alimenta și Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID), care constituie sursa pentru realizarea investițiilor viitoare în infrastructura de apă și apă uzată și se va acoperi suma de peste 22 milioane de euro, care reprezintă contravaloarea creditului obținut pentru cofinanțarea proiectului.

Noile prețuri/tarife practicate de la 1 ianuarie 2022 de APAVITAL S.A. vor fi următoarele:

 

Activități/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

 

5,64

 

6,15

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

4,63

 

5,05

Canalizare

2,24

2,44

Epurare

2,39

2,61

Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii

2,49

2,71

În momentul de față, prețul apei potabile este de 4,71 lei/mc (5,13 lei/mc cu TVA), prețul apei potabile produsă și transportată în vederea redistribuirii este de 2,22 lei/mc (2,42 lei/mc cu TVA), iar tariful la canalizare/epurare este de 3,84 lei/mc (4,19 lei/mc cu TVA).  

Biroul de Presă APAVITAL S.A.