Lansare achiziție publică contract execuţie lucrări CL 6 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 4: Brăești–Sinești-Popești
20 decembrie 2021 Media

În data de 19 decembrie 2021 a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), prin anunțul de participare CN1037793, procedura de achiziție publică tip licitație deschisă pentru CL 6 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași –axa 4: Brăești–Sinești-Popești din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 - 2020”, derulat de APAVITAL S.A., în calitate de Beneficiar.

Contractul de lucrări IS-CL-06 are ca scop extinderea sistemului de apă şi canalizare în localitățile Brăești, Sinești și Popești. Prin acest contract, locuitorii din Brăești, Lungani, Bocniţa, Sineşti, Popeşti vor beneficia de conducte noi de aducțiune apă potabilă. În Brăeşti şi Sineşti se vor construi stații noi de pompare apă potabilă, iar în Popeşti se vor înfiinţa rezervoare şi o nouă staţie de clorinare.

În localitățile Popești, Doroșcani și Hărpășești (UAT Popești) se va construi o rețea de alimentare cu apă de peste 11 km și o reţea de canalizare de peste 9 km împreună cu staţii de pompare apă uzată.

 

Se va înfiinţa o reţea de canalizare în localitățile Sinești și Stornești (UAT Sinești) şi o rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în localitățile Popești, Doroșcani și Hărpășești (UAT Popești). De asemenea, în Popeşti, se va construi o conductă de refulare.

Valoarea estimată a contractului este de 78.303.973,00 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor se calculează de la ordinul de începere a acestora şi este de 24 de luni. La această perioadă, se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data limită de depunere a ofertelor este ziua de 07.03.2022, ora 15:00.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Proiectul îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Iași.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.