Comunicat de presa: Incheiere etapa I proiect
09 decembrie 2022 Media

Încheierea primei etape a proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”

La 27 octombrie 2022 s-a încheiat prima etapa a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi, în perioada 2014 - 2020”.

Titlu proiect: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi, în perioada 2014 - 2020”.
Cod MySMIS 2014: 108339
Beneficiar: APAVITAL SA
Iasi, Str. Mihai Costachescu nr. 6, jud. Iasi
contact@apavital.ro

Descrierea generala a Proiectului: Proiectul de asistenta tehnica a reprezentat o continuare a etapei de pregatire a proiectului de investitii finantat in perioada de programare 2014 – 2020, ce a condus la atingerea tintelor din Tratatul de Aderare.

Obiectivul general al proiectului: Elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014 – 2020, asigurandu-se astfel continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.

Obiective specifice ale proiectului: Pregatirea Aplicatiei de Finantare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu), Pregatirea Documentelor de Mediu in conformitate cu legislatia romana in vigoare, Elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie inclusiv documentatiile pentru obtinerea avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie.

Rezultate: Cererea de Finantare transmisa spre analiza si aprobare la Comisia Europeana

Valoare totala proiect: 11.105.004,01 lei
Valoarea cofinanțării UE: 7.866.044,50 lei
Valoare eligibila: 9.254.170,00 lei
Valoare contributie beneficiar: 92.541,72 lei

Durata proiect: 79 de luni, 01.04.2016 - 27.10.2022

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.