Lansare achiziție publică: Contract de furnizare IS – CF1, Contract de execuție și proiectare IS – CL 10, Contract de furnizare IS – CF 4
11 mai 2021 Media

În data de 08 Mai 2021, au fost lansate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), prin anunțurile de participare CN1030787 / CN1030790 / CN 1030800,  procedurile de achiziție publică pentru Contractul de execuție și proiectare  IS – CL 10 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 8 - Voinești-Gârbești / Contractul de furnizare IS – CF 1 – Furnizare utilaje Rețea de Canalizare / Contractul de furnizare IS - CF 4 – Furnizare echipamente laborator tratare apă potabilă și apă uzată, din cadrul „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -2020”,  derulate de APAVITAL S.A. IAȘI, în calitate de Beneficiar.

 

Contractul de lucrări IS – CL 10, tip procedură licitație deschisă, are o valoare estimată de 50.735.821,00 lei fără TVA și cuprinde execuția lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești LOT 1”, precum proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești LOT 2”, astfel:

 

LOT 1: Obiect 1 – Înființare rețea de canalizare în localitatea Voinești- (UAT VOINEȘTI) Sub-obiect 1.1 Înființare rețea de canalizare menajeră L = 14.845 m; Sub-obiect 1.2 Stații de pompare apă uzată 9 buc. și conducte de refulare; Obiect 2 – Înființare rețea de canalizare în localitatea Gârbești  (UAT ȚIBANA) Sub-obiect 2.1 Înființare rețea de canalizare menajeră L = 4.982 m; Sub-obiect 2.2 Stații de pompare apă uzată 9 buc. și conducte de refulare; Valoare estimată contract 30.092.820,00 lei fără TVA. Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor, care este de 20 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 

LOT 2: Reabilitarea Stației de epurare Țibănești: Stația de epurare amplasată în localitatea Țibănești, județul Iași va fi prevăzută cu treaptă mecanică (grătare rare, stație de pompare, unități compacte de pretratare), treaptă biologică (bazine biologice cu sisteme de aerare cu bule fine, filtre cu membrane, biofiltru sau altă tehnologie), unitate de dezinfecție UV, treaptă de dozare reactiv pentru eliminarea chimică a fosforului, treaptă de nămol (deshidratare a nămolului și depozit intermediar de nămol deshidratat), instalație de dezodorizare. Emisarul stației de epurare va fi pârâul Sacovăț. Populația echivalentă a stației de epurare este de 8800 L.E. Valoarea estimată a contractului este de 20.643.001,00 lei fără TVA. Durata de proiectare și execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 27 luni, defalcată astfel: - Etapa de proiectare: 6 luni, - Perioada de execuție a lucrărilor: 18 luni - Perioada de testare și punere în funcțiune: 3 luni, Perioada de notificare a defectelor (PND) este de minim 36 luni.

 

Data limita de depunere a ofertelor este 22.07.2021.

 

Contractul de furnizare  IS CF 1, tip procedură licitație deschisă are o valoare estimată de 14.644.800 Lei fără TVA și cuprinde furnizarea de utilaje rețele de canalizare necesare inspecției periodice a stării tehnice a  rețelelor, curățarea, spălarea, decolmatarea conductelor de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional APAVITAL S.A. Iași,  precum și instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistență tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție.

 

Nr. crt.

Descriere

UM

Cantitate

1

Aspirator excavator pentru curățare sisteme de canalizare

buc.

1

2

Autolaborator CCTV

buc.

1

3

Hidrocurățitor combinat (TIP WOMA 10 mc)

buc.

4

4

Hidrocurățitor combinat cu sistem de reciclare a apei

buc.

1

5

Hidrocurățitor conducte și rezervoare tractabil

buc.

8

6

Sistem de inspecție portabil destinat inspectării racordurilor laterale pentru diametre cuprinse între 70 și 400 mm

buc.

1

7

Sistem de inspecție video cu tijă telescopică pentru verificări rapide ale rețelelor de canalizare

buc.

2

 

Perioada de execuție a contractului este de 18 luni calendaristice de la data ordinului de începere iar perioada de garanție a bunurilor furnizate este de minim 24 luni. Data limită de depunere a ofertelor este 12.07.2021.

 

Contractul de furnizare IS - CF 4, tip procedură licitație deschisă, are o valoare estimată de 3.800.140,00 Lei fără TVA și cuprinde furnizarea de echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice, ce vor asigura o monitorizare permanentă a indicatorilor de calitate ai apei brute și a calității apei potabile furnizate la consumatori din aria de operare a Operatorului Regional APAVITAL S.A. Iași,  precum și instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistența tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție a echipamentelor.

 

Nr. crt.

Descriere

UM

Cantitate

1

Analizor microbiologic de laborator

buc.

1

2

Analizor online pentru determinarea manganului în apa brută

buc.

4

3

Analizor trihalometani de laborator

buc.

1

4

Autolaborator defectoscopie rețele apă

buc.

2

5

Prelevatoare automate, 24 posturi, termostatate, cu impuls (senzor) sau prelevare după timp

buc.

9

6

Sistem monitorizare debit-presiune pentru conducte magistrale

buc.

10

7

Senzori detecție pierderi

buc.

200

8

Sondă multiparametrică apă brută (COD, NOx, TSS)

buc.

4

9

Prelevator automat de probe de apă uzată

buc.

10

 

Perioada de execuție a contractului este de 12 luni calendaristice de la data ordinului de începere iar perioada de garanție a bunurilor furnizate este de minim 24 luni. Data limită de depunere a ofertelor este 28.06.2021.

 

Reamintim ca „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, în ansamblul lui, are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA).

 

Finanțarea investiției se face astfel: 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD contractat de APAVITAL S.A. IAȘI.  

 

Obiectivul  general al acestui proiect major de investiții este creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din Judeţul Iași.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

 

 

Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași

 

Persoana de contact:   ing. Răzvan Manolache  - Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice

 

 

Telefon/Fax: 0232 215 410

 

Adresa de e-mail: contact@apavital.ro