Lansare achiziție publică contract execuţie lucrări CL 12 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 10: Pașcani
24 decembrie 2021 Media

În data de 23 decembrie 2021 a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), prin anunțul de participare CN1037898, procedura de achiziție publică tip licitație deschisă pentru contractul CL 12 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 10: Pașcani, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 - 2020”, derulat de APAVITAL S.A., în calitate de Beneficiar.

Contractul de lucrări IS-CL-12 are ca scop extinderea sistemului de apă şi canalizare în localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni (UAT Pașcani).

Prin acest contract, locuitorii din zona Pașcani vor beneficia de reabilitarea conductei de aducțiune pe o lungime de aproximativ 7 km, realizarea unei conducte de aducțiune nouă cu o lungime de aproximativ 3 km și construcția unei stații de pompare a apei potabile cu un grup de pompare.   

Va fi realizată o gospodărie de apă la Gâștești, care va cuprinde două rezervoare de 300 mc, o stație de clorinare și o stație de pompare.

În localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni vor fi reabilitate rețelele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 11 km, va fi extinsă rețeaua de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 14 km și va fi înființată o rețea de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 19 km. De asemenea, va fi reabilitată rețeaua de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 4 km, va fi extinsă rețeaua de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 9 km, va fi înființată rețea de canalizare menajeră cu o lungime de aproximativ 31 km și vor fi construite 21 de stații de pompare a apelor uzate.

Valoarea estimată a contractului este de 93.029.466,00 lei fără TVA.

Perioada de execuție a lucrărilor se calculează de la ordinul de începere a acestora şi este de 24 de luni. La această perioadă, se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data limită de depunere a ofertelor este ziua de 15.03.2022, ora 15:00.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Proiectul îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Iași.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.